Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CRNA GORA JOŠ UVJEK NIJE PUNOPRAVNA ČLANICA SAVSKE KOMISIJE


Crna Gora još nije punopravna članica Savske komisije, zbog nedostatka finansijskih sredstava za aktivno članstvo, tako da nije još uvijek potpisala i ratifikovala protokole u oblasti poplava, riječnih nanosa i drugih ključnih elemenata upravljanja, poručuje izvršna direktorica Green Home Nataša Kovačević.

Kovačević, kao članica Savjetodavne platforme Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, učestvuje na konsultativnoj radionici UNECE-a, Savske komisije i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, "Povezivanje sektora u slivu rijeke Save – Naučene lekcije i daljnji koraci".

Jednodnevna radionica koja se održava u Sarajevu treba da ocjeni Izvještaj povezanosti između sektora voda, hrane energije i ekosistema, odnosno procjeni napretka integrisanog upravljanja prirodnim resursima i njihovoj efikasnoj upotrebi, te njenoj usklađenosti sa UNECE Konvenciji o vodama i ciljevima Okvrinog sporazuma o saradnji u slivu rijeke Save, čija je Crna Gora potpisnica pored Slovenije, Hrvatske, Srbije i BiH.

U okviru ključnih dostignuća u slivu rijeke Save koje je postigla Savska komisija urađen je prvi plan upravljanja slivom rijeke Save u skladu sa Okvirnom Direktivom o vodama, usvojenim 2014. godine, te je u vezi sa tim u toku izrada druge analiza sliva rijeke Save. Krajem prošle godine je završen plan adaptacija na klimatske promjene, sa značajnim klimatološkim modelima i preporukama za oblasti voda, energetika, hrana, kao i plan upravljanja riječnim nanosom kao jednim od ključnih elemenata upravljanja ekosistemima.

Takođe je razvijen je i Hidrometeorološki informacioni sistem za sliv rijeke Save (Sava HIS) u skladu sa zahtjevima Svjetske Meteorološke organizacije i INSPIRE Direktive, dok su vezano za upravljanje poplavama napravljeni pripremni koraci za izradu plana upravljanja u skladu sa Direktivom o poplavama, te pribavljena međunarodna sredstva za realizaciju ovog plana gdje se finalizacija prediktivnih hidroloških modela očekuje do kraja 2016. godine, a samog plana do kraja 2018. godine.

"Na radionici prisustvuju predstavnici Ministarstava nadležnih za pitanja energetike, voda, životne sredine, poljoprivrede, te nevladinih organizacija i stručnih institucija svih zemalja članica, zbog čega je postala katastrofalno očigledna i neprijatna činjenica da se predstavnici Ministarstva Ekonomije Crne Gore, već tradicionalno ne odazivaju na sastanke Savske komisije, ukazujući na nezainteresovanost ovog sektora za održivo planiranje hidroenergije, iako gotovo kompletan sistem rijeka na sjeveru pripada ovom riječnom slivu uključujući rijeke Taru, Pivu, Lim i Ćehotinu sa pritokama, te se na njima planira izgradnja oko 40 malih hidroelektrana", navodi Kovačević.

Unutar Sava HIS baze podataka za Plan upravljana, kojoj se može pristupiti na www.savagis.org, korišten je dovoljan broj podataka i iz Crne Gore za preliminarne procjene i projekcije, zahvaljujući podacima HMZ i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Izvor: Vebsajt CdM, 28.01.2016.