Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SAOPŠTENJE SA XXIX SJEDNICE USTAVNOG SUDA CRNE GORE

28.12.2018.


Saopštenje sa XXIX sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 26. decembra 2018. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda.

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata,

Ustavni sud je:

- u predmetu U-I broj 26/17 i 31/17, većinom glasova, donio odluku o odbijanju predloga za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 2. (član 152.b) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (“Sl. list Crne Gore”, br. 51/2017) i rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih odredaba istog Zakona.

Ova odluka objaviće se u “Službenom listu Crne Gore”.

- u predmetu U-I broj 3/18, donio odluku, o ukidanju odredaba člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biračkom spisku (“Sl. list Crne Gore”, br. 92/2017).

Ova odluka objaviće se u “Službenom listu Crne Gore”.

- u predmetu U-II broj 22/16,odložio donošenje odluke.

- u predmetu U-I broj 19/15, donio rješenje o ne prihvatanju inicijative za ocjenu ustavnosti odredaba člana 1., u dijelu koji glasi: “nadležnosti Advokatske komore Crne Gore”, člana 2. stav 2.

- u dijelu koji glasi: “upisani u imenik Advokatske komore”, člana 6. stav 2., člana 8. stav 2. u dijelu koji glasi: “uz prethodno pribavljeno mišljenje Advokatske komore”, člana 10. stav 3. u dijelu koji glasi: “Statutom Advokatske komore”, člana 15. st. 2. i 3., člana 17. stav 3., člana 21., člana 22. st. 2. i 3., člana 23. st. 3. i 5., člana 24., člana 26. stav 1., člana 29. stav 4. tačka 2. i st. 5. i 6., člana 30. stav 1., člana 31. stav 3., člana 32. stav 1., člana 33. stav 2. tač. 3., 4. i 6. i stava 3., člana 34., člana 38. stav 1. i stav 2. u dijelu koji glasi: “iz stava 1. ovog člana”, čl. 40. i 41., člana 42. tač. 1., 2., 3., 4., 5.,6.,7.,8.,9. 10.,11. i 12., člana 43. tač. 1., 2., 3., 4.,5., 7. i 8., člana 44., člana 45. stav 2. u dijelu koji glasi: “Advokatskoj komori na njen zahtjev”, člana 46., člana 47. stav 1., čl. 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. i 57., člana 63. st. 2., 3., 4., 5. i 6., čl. 64. i 65., člana 66. stav 1. tačka 4., tačka 9. u dijelu koji glasi: “ukoliko u tom roku nijesu mogle da mu se izvrše dostave preko sjedišta advokatske kancelarije i ako u tom roku ne izvršava materijalne obaveze prema Advokatskoj komori”, tačka 11. u dijelu koji glasi: “Advokatskoj komori” i stava 2., člana 67. stav 2. u dijelu koji glasi: “Statuta” i čl. 68. i 69. Zakona o advokaturi (“Službeni list Crne Gore”, br. 79/06. i 22/17.), koji je donijela Skupština Crne Gore.

- u predmetu U-I broj 5/18, donio rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 25. stav 2. tačka 1) Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (“Sl. list Crne Gore”, br. 36/2011, 28/2014, 20/2015 i 22/2017).

- u predmetu U-I broj 32/18, odložio donošenje odluke.

- u predmetu U-II U-II broj 54/17, odložio donošenje odluke.

- u predmetu U-II broj 18/18, odložio donošenje odluke.

- u predmetu U-II broj 54/18, odložio donošenje odluke.

II U predmetima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- u predmetu Už-III broj 518/15, većinom glasova,odbio ustavnu žalbu,

- u predmetu Už-III broj 574/15,odložio donošenje odluke,

- u predmetu U-III broj 220/16, odložio donošenje odluke,

- u predmetu U-III broj 297/16,odbio ustavnu žalbu,

- u predmetu U-III broj 331/16,odbio ustavnu žalbu,

- u predmetu U-III broj 336/16,odbio ustavnu žalbu,

- u predmetu U-III broj 506/16, odbio ustavn žalbu,

- u predmetu U-III broj 573/17, odložio donošenje odluke,

- u predmetu U-III broj 286/18, većinom glasova,odbio ustavnu žalbu,

- u predmetu U-III broj 827/18, odložio donošenje odluke,

- u predmetu U-III broj 1935/18, odložio donošenje odluke,

- u predmetu U-III broj 1937/18,sudija izvjestilac povukao predlog odluke.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 27.12.2018.