Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA: Usvojene dvije inicijative koje se odnose na dopunu Zakona o radu i Zakona o porezu na dobit pravnih lica


Glavni odbor Unije slobodnih sindikata (USSCG) je sjednici održanoj 24. decembra 2015. godine usvojio dvije inicijative koje se odnose na dopunu Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 - dr. zakon) i Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012 i 61/2013), koje su dostavljene svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore.

U Uniji slobodnih sindikata rekli su da je potrebno naći mehanizam da se radni status zaposlenih zaštiti od mahinacija koje vrše, u sprezi, poslodavci i agencije za privremeno ustupanje zaposlenih.

Ističu da su poslodavci zloupotrijebili institut Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih tako što su koristeći njene usluge zaobišli obavezu da, shodno članu 25 Zakona o radu, transformišu zaposlenima ugovor o radu sa određenog na neodređeno vrijeme u slučajevima kada su oni kod njih radili duže od 24 mjeseca.

"Tako, nakon dvije godine primjene ovog instituta, sada imamo situaciju da poslodavci nakon dvije godine angažmana preko jedne agencije zaposlenog angažuju preko druge agencije, i tako mogu do beskraja. Sve se to radi u neposrednom dogovoru sa agencijama koje, nakon dvije godine angažmana lica koje privremeno ustupaju poslodavcu, isto više ne žele da angažuju kako bi i one izbjegle obavezu da sa tim licem zaključe ugovor o radu na neodređeno vrijeme", stoji u obrazloženju inicijative koja se odnosi na dopunu Zakona o radu.

Sa druge strane, u obrazloženju inicijative koji se odnosi na Zakon o porezu na dobit pravnih lica, USS između ostalog navodi da je potrebno kreirati mehanizme kojim će se postaći razvoj kulture socijalnog dijaloga i afirmisati poslodavaci koji društveno odgovorno posluju, i na nivou svojih predzeća imaju zaključene kolektivne ugovore.

"Socijalni dijalog u Crnoj Gori je, posmatran kroz prizmu kolektivnog pregovaranja, na niskom nivou. Poslodavci izbjegavaju da odnose sa zaposlenima regulišu kolektivnim ugovorima, koji predstavljaju znak dobre prakse u razvijenim zemljama. Na taj način, brojna prava zaposlenih svedena su na drastični minimum koji je utvrđen Opštim kolektivnim ugovorom koji je, ujedno, i ograničenog vremenskog trajanja (ističe 30. marta 2016. godine). Posebno je zabrinjavajuće da ovakvu praksu imamo i u multinacionalnim kompanijama koje na taj način, na teret zaposlenih, vrše uštede u korist svog ekstra profita", stoji u obrazloženju inicijative.

USSCG prepoznaje povećanje stope poreza na dobit pravnih lica koja izbjegavaju socijalni dijalog sa svojim zaposlenima.

"Smatramo da bi takva mjera stimulisala većinu poslodavaca u Crnoj Gori na uspostavljanje socijalnog dijaloga", poručuju u USSCG-u.

Izvor: Vebsajt CdM, 25.12.2015.