Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 28. decembra 2015. godine nastavak osme śednice drugog redovnog zasijedanja, śednice Administrativnog odbora, Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Zakonodavnog odbora - Razmatranje prijedloga zakona I amandmana na prijedloge zakona


Nastavak osme śednice (četvrti dan) drugog redovnog zasijedanja u 2015. godini biće održan 28. decembra 2015. godine, u Velikoj sali.

Trećeg dana osme śednice drugog redovnog zasijedanja u 2015. godini poslanici su završili raspravu o - Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o ličnom stečaju potrošača, Prijedlogu odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža", Budva i Prijedlogu odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom "Mamula", opština Herceg Novi.

62. śednica Administrativnog odbora biće održana 28. decembra 2015. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

- Usvajanje Zapisnika sa 61. sjednice Odbora -

1. Razmatranje Zahtjeva Predsjednika Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/15-182 od 23. decembra 2015. godine;

2. Nastavak postupka imenovanja predsjednika i tri člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade;

3. Prijedlog za razrješenje savjetnika Potpredsjednika Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/15-185 od 23. decembra 2015. godine; i

4. Prijedlog za imenovanje savjetnika Potpredsjednika Skupštine Crne Gore, broj 00-63-14/15-184 od 23. decembra 2015. godine.

Jedanaesta śednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora biće održana 28. decembra 2015. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

1. Razmatranje aktivnosti i predloga koji se odnose na implementaciju izbornog zakonodavstva iz ugla Državne revizorske institucije, sa posebnim akcentom na Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 52/2014).

126. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana 28. decembra 2015. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Bijelom salonu.

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 124. i 125. sjednice –

1. Dopuna Izvještaja Centralne banke Crne Gore o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure (EUR);

2. Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu (na upoznavanje shodno članu 71 stav 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore);

3. Razmatranje amandmana (tri) na Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave;

4. Razmatranje amandmana na Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta Ostrvo Lastavica sa tvrđavom "Mamula", Opština Herceg Novi;

5. Razmatranje amandmana na Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br.1 Ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža", Budva;

6. Razmatranje amandmana (42) na Predlog zakona o energetici;

7. Razmatranje amandmana (36) na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu;

8. Tekuća pitanja.

145. śednica Zakonodavnog odbora biće održana 28. decembra 2015. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

1. Amandmani (43) na Prijedlog zakona o energetici;

2. Amandmani (37) na Prijedlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu;

3. Amandmani (14) na Prijedlog zakona o zdravstvenom osiguranju;

4. Amandmani (13) na Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti;

5. Amandmani (7) na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;

6. Amandmani (4) na Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave;

7. Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;

8. Amandman na Prijedlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela,,Kraljičina plaža" Budva;

9. Amandman na Prijedlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom,,Mamula", opština Herceg Novi.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 27.12.2015.