Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 25. decembra 2015. godine održana śednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije - Jednoglasno usvojena Pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta


Trinaesta śednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Na početku śednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, održane 25. decembra 2015. godine, predśednica Savjeta je izrazila zadovoljstvo što je Sreten Radonjić direktor Agencije, u skladu sa dogovorom sa prethodne śednice, inicirao razmatranje Predloga pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta i upoznavanje članova Savjeta sa uputstvom za popunjavanje obrasca Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, i Akcionim planom o realizaciji zakonskih obaveza u vezi sa početkom rada Agencije za sprječavanje korupcije.

Ona je ocijenila da su predloženi akti razvojni, sveobuhvatni i jasni, kao i da su zaposleni iz Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, koji su bili angažovani na izradi akata, dokazali da imaju kapacitete da posao iz nadležnosti Agencije obavljaju stručno, profesionalno i na najvišem nivou. Takođe, konstatovala je da se usvajanjem, tj. davanjem podrške predloženim aktima, doprinosi stvaranju pravnih pretpostavki i stvaranju drugih uslova za početak rada Agencije u punom kapacitetu.

Na predlog Sretena Radonjića direktora Agencije, Savjet je jednoglasno (ukupno je glasalo pet članova Savjeta – Goranka Vučinić predśednica Savjeta, Vanja Ćalović članica Savjeta i Ristan Stijepović, Radule Žurić, i Bojan Obrenović - članovi Savjeta), usvojio Pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta.

Na osnovu člana 7 stav 5 Statuta Agencije za sprječavanje korupcije ("Sl. list CG", br. 66/2015), na predlog Sretena Radonjića direktora Agencije, Savjet je jednoglasno (ukupno je glasalo pet članova Savjeta – Goranka Vučinić predśednica Savjeta, Vanja Ćalović članica Savjeta i Ristan Stijepović, Radule Žurić, i Bojan Obrenović - članovi Savjeta) utvrdio memorandum Agencije.

U okviru tačke dnevnog reda "Tekuća pitanja", članovi Savjeta upoznali su se sa uputstvom za popunjavanje obrasca Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, koji će biti objavljeni na sajtu Agencije, shodno članu 24 stav 5 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014), kao i Akcionim planom o realizaciji zakonskih obaveza u vezi sa početkom rada Agencije za sprječavanje korupcije.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 25.12.2015.