Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

UNIJA POSLODAVACA CG: Naknade se preklapaju i uvode nekontrolisano

28.11.2017.


Pravni sistem u Crnoj Gori obiluje velikim brojem naknada uz nerijetko njihovo preklapanje, koje se uvode nekontrolisano ne uvažavajući realnost društvene i ekonomske situacije u kojoj se nalaze preduzeća, što opterećuje njihovo poslovanje, pokazalo je istraživanje Unije poslodavaca (UPCG).

Ekspert angažovan na istraživanju, Đorđije Blažić, je rekao da je osnovni cilj istraživanja bio da se prepozna na koji način država i jedinice lokalne samouprave uređuju parafiskalitete.

On je ukazao da je strateški dokument UPCG, pod nazivom Izvještaj o parafiskalitetima u Crnoj Gori, pokazao da se parafiskaliteti uvode i njihova visina određuje ne samo zakonom nego i podzakonskim aktima, što može biti sporno sa ustavno-pravnog aspekta.

"Postavlja se pitanje da li neki parafiskaliteti treba da postoje. Istraživanje je pokazalo i da nije jasno definisano šta je naknada, što uvodi veliku zabunu u samoj legislativi", ukazao je Blažić.

Istraživanje o stanju parafiskaliteta na nivou lokalnih samouprava i države je predstavljeno u okviru radnog dijela skupa pod nazivom Jaka privreda – uspješna Crna Gora, koji je UPCG organizovala sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Blažić je, objašnjavajući šta su parafiskaliteti, rekao da je analiza zakonodavstva pokazala da finansiranje države i jedinica lokalne samouprave počiva na prihodima među kojima su akcize, dažbine, donacije, doprinosi, hartije od vrijednosti, kamate, krediti, kazne, naknade, takse, porezi i pozajmice.

"Uspjeli smo da izdvojimo oko 15-ak relevantnih vrsta prihoda. Fokus istraživanja je međutim bio na klasičnim parafiskalitetima – naknadama i taksama", objasnio je Blažić.

On je, kada je riječ o parafiskalitetima, rekao da je analizirano 4,32 hiljade zakona i podzakonskih akata.

"Kada je u pitanju osobenost parafiskaliteta došli smo do zaključka da se oni uređuju različitim pravnim aktima. Među njima, pravilnici ministarstava, naredbe, uredbe i ostali akti su vrlo diskutabilni", poručio je Blažić.

Drugi problem koji je identifikovan je deharmonizacija propisa.

"U državi ne postoji organ koji obavlja stručni nadzor nad harmonizacijom zakonodavstva. Često puta se uvode naknade, a nakon što uđete u njihovu sadržinu shvatite da to nije naknada nego administrativna taksa i obratno", tvrdi Blažić.

On je saopštio da je evidentirano da postoje grupisane naknade, ali i da u okviru njih postoji mnogo skrivenih naknada.

Istraživanje je pokazalo da su naknade razuđene po zakonima i podzakonskim aktima, ali da je pitanje taksi mnogo bolje riješeno i lakše za razumijevanje i primjenu.

Predstavnik UPCG, Mirza Mulešković, ukazao je da je ta poslovna asocijacija uradila istraživanje među 300 preduzeća.

"Što se tiče parafiskaliteta na lokalnom nivou većina privrednika, njih 85 odsto, ocijenilo je da je opterećenje parafiskaliteta veliko, dok svega četiri odsto smatra da nije. Privrednici su zaključili i da visina parafisklanih nameta zavisi od lokalnih samouprava i od sektora u kojima posluju", saopštio je Mulešković.

Što se tiče parafiskaliteta na lokalnom nivou, oni su prepoznati kao barijera.

Mulešković je precizirao da je 73,4 odsto preduzeća ocijenilo da to predstavlja veliku barijeru u njihovom radu.

"Neki od zaključaka su da postoji nedovoljna uključenost privrednika u proces donošenja odluka i nedovoljno zalaganje za aktiviranje i jačanje rada lokalnih socijalnih savjeta", ukazao je Mulešković.

Privrednici su prepoznali da su parafiskaliteti zabilježili određeni rast u prethodne dvije godine i imaju strah da se to ne ponovi što bi ugrozilo njihovo poslovanje.

"Privrednici su prepoznali postojanje dvostruke naplate istih parafiskalnih nameta i saopštili da nemaju kapacitete da prate sve promjene na državnom i lokalnom nivou", rekao je Mulešković.

Privrednici smatraju i da je potrebno uraditi popis svih parafiskalnih i fiskalnih nameta na lokalnom i nacionalnom nivou.

Direktor kancelarije MOR-a za centralnu i istočnu Evropu, Markus Pilgrim, saopštio je da postoje tri ključne poruke koje se tiču teme povoljnog poslovnog okruženja.

"Prva je da ne bi trebalo da se potcijeni važnost povoljnog poslovnog okruženja, odnosno otvaranja novih radnih mjesta. Druga poruka je da se, kada se razgovara o porezima i nametima, ne radi samo o apsolutnom iznosu svih nameta koji treba da se plate, već i o složenosti samih namet", dodao je Pilgrim.

Vlade, sindikati i preduzetnici, kako je naveo, u tom smislu treba da dođu do situacije koja je povoljna za sve.

Predsjednik UPCG, Svetlana Vuksanović, saopštila je da u toj poslovnoj asocijaciji smatraju da je prošlo vrijeme floskula i praznih obećanja, što znači da se od svih očekuje da prepoznaju propuste i pomognu u pronalaženju mjera koje će potencijal crnogorskih privrednika pretvoriti u njihove konkretne prilike i šanse.

"Vrijeme je da se posvetimo aktivnostima koje vode ubiranju zasluženih benefita. Procesi koji su u toku mogu biti znatno efikasniji ako uključuju saradnju sa privredom i vode ispunjenju interesa poslovne zajednice", zaključila je Vuksanović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 24.11.2017.


Naslov: Redakcija