Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO FINANSIJA: Crna Gora u ambicioznom razvojnom momentu


Crna Gora je trenutno u jako važnom i ambicioznom razvojnom momentu, kako sa aspekta aktivnosti koje se spovode na nacionalnom nivou, tako i sa stanovišta širenja lepeze djelovanja na međunarodnom planu, ocijenio je ministar finansija, Radoje Žugić.

Žugić je u uvodniku novog Biltena, koji je objavilo Ministarstvo, naveo da se aktivnosti koje se spovode na nacionalnom nivou, u najvećoj mjeri odnose na početak realizacije kapitalnih projekata.

"U tom smislu, poseban akcenat stavljam na neophodnost veće otvorenosti naše ekonomije u svim segmentima, jer upravo to predstavlja suštinski preduslov jačanja njene konkurentnosti", rekao je Žugić.

Ekonomska otvorenost male zemlje, kao što je Crna Gora, kako je rekao, sasvim sigurno iziskuje još veća zalaganja i snažnije napore, koji se najbolje mogu ostvariti kroz pravce EU i NATO integracija, kao svojevrsnih polisa osiguranja ne samo ekonomskih, već i nacionalnih ulaganja.

"U tom smislu, moramo nasloniti naše politike na evropske, kao i prepoznati ulogu evropskih partnera u više pravaca i oblika. Mogućnosti saradnje su mnoge, teorijske i praktične, savjetodavne odnosno ekspertske i finansijske", rekao je Žugić.

Prema njegovim riječima, sa kvalitetnim i jasno koncipiranim programskim platformama, a uz podršku međunarodnih organizacija, na inovativan i održiv način, Vlada podstiče stvaranje nove vrijednosti i kreira još povoljniji ambijent za dalje unaprijeđenje.

On je dodao da je Ministarstvo, u susret novoj budžetskoj godini, a kao priprema za još uspješniju realizaciju zacrtanih ciljeva, u saradnji sa relevantnim institucijama pripremilo Pravce razvoja Crne Gore do 2018. godine, koji će poslužiti kao okvir za definisanje mjera čija će implementacija doprinijeti egzaktnijem i transparentnijem praćenju svih razvojnih komponenti.

"Prepoznajući dugoročno poboljšanje kvaliteta života građana kao strateški cilj, kroz agendu Vlade za predstojeći period, utvrđena su četiri prioritetna sektora razvoja - turizam, energetika, poljoprivreda i ruralni razvoj i prerađivačka industrija, koji će omogućiti stvaranje čvrstih ekonomskih temelja i dati zamajac ubrzanom rastu i razvoju", saopštio je Žugić.

Pružanje dodatnih podsticaja u navedenim sektorima, kroz reformske procese, kako je naveo, predstavljaće generator pozitivnih impulsa koji će stimulisati novu energiju i identifikovati prostore za još adekvatniju i što potpuniju valorizaciju brojnih resursa.

Žugić je rekao da posebno značajan segment razvoja čine IPA fondovi.

"Intencija je da, u narednom periodu, ovaj mehanizam još bolje i efikasnije koristimo, a sve u cilju obezbijeđivanja većeg stepena realizacije naših razvojnih potreba", naveo je ministar.

Na tom putu, kako je poručio, imperativno je obezbjediti što veću transparentnost i mobilizaciju čitavog društva i ohrabriti njihovu aktivnu participaciju u svim oblicima saradnje sa međunarodnom zajednicom.

"S tim u vezi, pravci razvoja predstavljali su jednu od osnova za identifikovanje projekata koji će se finansirati sredstvima IPA fondova u periodu od prošle godine do 2020. godine", rekao je Žugić.

On je naveo da je za potrebe usklađivanja sa standardima i zahtjevima Evropske unije (EU), uspješno identifikovane oblasti politika, definisani prioriteti i predložen set investicionih razvojnih mjera.

"Na tom putu, takođe, navedeni dokument je sa konkretnim projektima i finansijskom strukturom, bio baza za programiranje investicija na državnom nivou, odnosno za uspostavljanje direktne veze između sredstava i razvojnih prioriteta", zaključio je Žugić.

Izvor: Vebsajt RTCG, 27.10.2015.