Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA: Propisom nije propisano izjavljivanje žalbe na rješenje o upisu NVO u Registar


Dukljanska akademija nauka i umjetnosti (DANU) registrovana je saglasno Zakonu o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/2011) i Ustavu Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007), saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Crnogorska akdemija nauka i umjetnosti (CANU) zatražila je od ministra unutrašnjih poslova, Raška Konjevića da poništi rješenja kojim je registrovana DANU kao udruženje građana.

IZ MUP-a podsjećaju se da je rješenjem Ministarstva pravde, DANU bila upisana u Registar NVO avgusta 1999. godine, a rješenjem MUP-a od aprila 2013. godine ona je izbrisana, jer u zakonskom roku od godine nije uskladila Statut sa Zakonom o NVO.

"Kako je kasnije DANU priložila zapisnik sa osnivačke skupštine, zajedno sa Odlukom o osnivanju i Statutom datiranim na 29. april prošle godine, to je 5. maja 2014. godine donijeto rješenje kojim je ponovo upisana u Registar NVO", naveli su iz MUP-a.

CANU je, kako su podsjetili, žalbu na rješenje o upisu DANU u Registar NVO podnijela u januaru 2015. godine, a MUP je u aprilu žalbu odbacio, ocijenivši je nedopuštenom.

Budući da Zakonom o NVO nije propisano izjavljivanje žalbe na rješenje o upisu NVO u Registar, to je i Upravni sud, kako se navodi, presudom od 21. aprila odbacio žalbu koju je CANU tom sudu podnio 8. aprila zbog ćutanja administracije.

MUP, kako se pojašnjava, prilikom registracije svih NVO, postupa u skladu sa Ustavom Crne Gore i zakonima o NVO i Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/2003 i "Sl. list CG", br. 32/2011), kao i ostalim zakonima koji regulišu tu oblast.

Na pitanje o ishodu krivične prijave CANU protiv NN lica zbog nezakonitog registrovanja DANU kao udruženja građana, iz MUP-a je navedeno da su spisi tog predmeta dostavljeni, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/2011).

"Povodom krivične prijave koju je CANU 9. marta 2015. godine, zbog navodno nezakonitog registrovanja DANU podnijela Tužilaštvu i MUP-u, Direktorat za državnu upravu i lokalnu samoupravu postupio je po zahtjevu Vrhovnog državnog tužilaštva i 7. maja dostavio mu spise ovog predmeta", saopšteno je iz MUP-a.

Precizira se da je na osnovu krivične prijave koju je CANU podnijela protiv NN lica i zahtjeva Osnovnog državnog tužilaštva za prikupljanje informacija, službenik Odsjeka za NVO dao obavještenje u Centar bezbjednosti Podgorica, a dostavljeni su i spisi predmeta.

Izvor: Vebsajt RTCG, 27.09.2015.