Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Usvojeno više predloga zakona, Projekcija makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2015‐2018. godina


Vlada Crne Gore, na 128. sjednici održanoj 24. septembra 2015. godine, usvojila je Izvještaj o sprovođenju Petog godišnjeg nacionalnog programa Crne Gore u periodu intenziviranih i fokusiranih razgovora sa NATO-om. Ovaj ciklus programa tekao je paralelno s procesom Intenziviranih i fokusiranih razgovora, u cilju detaljnog praćenja napretka i pojačane komunikacije između Crne Gore i Alijanse u finalnoj fazi priključenja naše države. U skladu s tim, Vlada je bila u potpunosti posvećena daljoj implementaciji reformi, posebno u četiri ključne oblasti: reforma sektora bezbjednosti, jačanje vladavine prava, jačanja podrške javnosti za članstvo u NATO i nastavak reforme sektora odbrane. Uz ocjenu da je ostvaren napredak u svim segmentima i da se Crna Gora nalazi na korak do punopravnog članstva, Vlada je potvrdila svoju odlučnost u daljim naporima za ostvarenje postavljenih ciljeva, a posebno u dijelu jačanja javne podrške članstvu i vladavine prava.

Vlada je usvojila Projekciju makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2015‐2018. godina. Ovim dokumentom su ažurirane aprilske projekcije rasta bruto domaćeg proizvoda i drugih makroekonomskih indikatora koje predstavljaju polaznu osnovu za izradu Zakona o budžetu za 2016. godinu, utvrđivanje fiskalnog okvira za period od 2016 do 2018. godine, kao i za pripremu Programa ekonomskih reformi do 2018. godine. Prema najnovijoj procjeni, crnogorska ekonomija će 2015. godine ostvariti viši realni rast BDP‐a od planiranog projekcijama iz aprila (3,5 odsto), tako da bi realna stopa rasta mogla dostići 4,3 odsto. Za period od 2015‐2018. godine predviđa se prosječan rast BDP‐a od 3,8 odsto - u ovoj 4,3, a u periodu od 2016. do 2018. godine 4,1; 4,0 i 3,0 odsto. U raspravi je posebno naglašeno da, i pored pozitivnog trenda koji značajno nadilazi evropski prosjek, rast crnogorske ekonomije u velikoj mjeri zavisi od usporenog ekonomskog oporavka na globalnom nivou, ali i od brže dinamike valorizacije neiskorišćenih razvojnih resursa i kontinuiranog unapređenja ambijenta za pivlačenje investicija.

Imajući u vidu činjenicu da se Evropa suočava sa najvećom izbjegličkom krizom nakon II svjetskog rata, Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju o postupanju nadležnih organana i institucija u slučaju većeg priliva migranata i izbjeglica u Crnoj Gori. Na osnovu analize trenutnog stanja u regionu, Vlada je procijenila da postoji mogućnost preusmjeravanja migracione rute prema crnogorskim granicama. Radi blagovremenog i efikasnog odgovora države u skladu sa međunarodnim konvencijama čiji je Crna Gora potpisnik, Vlada je donijela niz zaključaka kojima se preciziraju zadaci i obaveze nadležnih organa i institucija u slučaju masovnog priliva migranata i izbjeglica.

U sklopu procesa usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa evropskim, Vlada je utvrdila predloge zakona o:

  • biocidnim proizvodima,
  • izmjenama i dopunama Zakona o akcizama,
  • upravljanju otpadom i
  • autorskom i srodnim pravima.
  • izmjenama i dopunama Zakona o raftingu, kojim se podiže nivo sigurnosti korisnika rafting usluga i proširuju mogućnosti za obavljanje ove djelatnosti. 
Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 24.09.2015.