Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DUG PREDUZEĆA U STEČAJU 79,4 MILIONA EURA

28.08.2018.


U ukupnom iznosu dospjelog poreskog duga 147,7 miliona eura se odnosilo na obaveze obveznika kod kojih se ne mogu sprovoditi mjere naplate ili je taj postupak otežan, odnosno obveznika koji su u stečaju i obveznika kojima je izvršen prestanak registracije. Ukupan dug preduzeća u stečaju iznosio je 79,4 miliona eura, te od ishoda stečajnog postupka zavisi koliko će se prodajom i raspodjelom stečajne mase naplatiti poreskog duga, ukazao je direktor Poreske uprave Poreske uprave, Miomir M. Mugoša.

"Ukupni dospjeli poreski dug na kraju 2017. godine iznosio je 444,6 miliona eura i bio je za preko 123 miliona eura ispod iznosa dospjelog duga na kraju 2016. godine, i to zahvaljujući naplati potraživanja kroz reprogram, pomjeranju roka dospjeća reprogramiranih obaveza, te isknjižavanju dijela potraživanja kod likvidiranih preduzeća. Aktivnosti predviđene Planom za upravljanje poreskim dugom nastavljene su i tokom ove godine, pa očekujemo da će nova analiza na kojoj radimo po izradi završnog računa pokazati trend daljeg smanjenja poreskog duga, pri čemu treba imati u vidu okolnosti koje utiču na kretanje duga, kao što je naplata preko 35 miliona eura kroz reprogram, činjenica da je kod poreskih obveznika kojima su ukinuta rješenja dospio cjelokupan poreski dut, kao i da je kod jednog broja obveznika, uprkos svim mjerama prinudne naplate, došlo do stvaranja duga po osnovu tekućih obaveza, ali i da će se stupanjem na snagu Uredbe o odloženom plaćanju steći uslovi da se od ovih obveznika naplate potraživanja u ratama", rekao je Mugoša.

Prema njegovim riječima shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016), reprogram poreskog potraživanja odobren je za 6.776 hiljada poreskih obveznika, sa iznosom osnovnog duga od 160,6 miliona eura i iznosom kamate od 23,6 miliona eura.

"Stopa naplate reprogramirnih obaveza za sada se kreće oko 70 odsto, a kod jednog broja obveznika evidentno je i kašnjenje s izmirivanjem tekućih obaveza, zbog čega je ukinuto preko 750 rješenja, a ukidanje rješenja je u toku za još oko 280 obveznika", istakao je Mugoša.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 27.08.2018.


Naslov: Redakcija