Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije, donijeta Uredba o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika

28.08.2017.


Vlada Crne Gore održala je 24. avgusta 2017. godine 37. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije, kojim se odredbe o zaradama ovlašćenih revizora usklađuju sa odredbama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017 i 42/2017).

Vlada je utvrdila Nacrt detaljnog urbanističkog plana "Agroindustrijska zona" u Podgorici s Programom održavanja javne rasprave kojim je ova zona obuhvata prostor ukupne površine 43,39 ha. Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaduženo je da javnu raspravu o navedenom nacrtu organizuje u skladu s Programom javne rasprave u trajanju od 5 dana, od 28. avgusta do 1. septembra 2017. godine i da, nakon toga, pripremi i Vladi dostavi Prijedlog detaljnog urbanističkog plana "Agroindustrijska zona" u Podgorici, s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Donijeta je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju "Slobodne zone Novi duvanski kombinat" Podgorica koju je Skupština akcioпara "Novog duvanskog komninata" AD Podgorica donijela na sjednici održanoj 12. juna 2017. godine. Odlukom su definisani način upravljanja Zonom i međusobna prava i obaveze operatora i budućih korisnika Zone predviđene na području Ćemovskog polja u obuhvatu plana "Agroindustrijska zona" ukupne površine 30.229 m2.

Ministarstvo ekonomije je, predlažući Odluku Vladi, ocijenilo da formiranje Zone može doprinijeti ciljevima ekonomskog razvoja imajući u vidu prioritete koje je definisala Vlada Crne Gore kao što su poboljšanje investicionog ambijenta, otvaranje novih radnih mjesta i jačanje konkurentnosti domaće privrede.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Kapitalnog budžeta Direkcije za saobraćaj za 2017. godinu, na dan 10.08.2017. godine. Prilikom predstavljanja izvještaja navedeno je da je Kapitalnim budžetom za Direkciju za saobraćaj za 2017. godinu predviđeno 29.500.000 eura, od čega je 27.800.000 eura obezbijeđeno iz opštih prihoda budžeta, dok je 1.700.000 eura evidentirana sredstva iz kredita EIB i EBRD. Od odobrenih sredstava do sada je realizovano 60,15 odsto, odnosno 16.722.036 eura. Pored toga, konstatovano je da će za rekonstrukcije magistralnih i regionalnih puteva nedostajati sredstva u iznosu od 10.859.008,38 eura, koja su neophodna za završetak radova za projekte čija je realizaciju u toku, kao i za projekte za koje je tenderska procedura u toku, koja će biti okončana u periodu septembar – oktobar 2017. godine.

Na sjednici je donijeta Uredba o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika kojom se, sa ciljem olakšanja poslovanja i održavanja likvidnosti poreskih obveznika, omogućava da dospjeli dug po osnovu poreza, taksi, doprinosa i drugih novčanih davanja utvrđenih poreskim propisima, bude plaćen imovinom poreskog obveznika. Ministarstvo finansija je, predlažući Uredbu, ocijenilo da će se na ovaj način izbjeći blokada računa i omogućiti nastavak poslovanja poreskim obveznicima u situaciji kada otežano posluju, dok će se istovremeno postići efikasnija naplata poreza i stvoriti uslovi da poreski obveznici urednije izmiruju buduće poreske obaveze.

U skladu sa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona manjinskim pravima i slobodama ("Sl. list RCG", br. 31/2017), Vlada je donijela Odluku o organizovanju javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina. Definisanim rješenjima se, između ostalog, utvrđuje da se Centar organizuje i posluje kao Javna ustanova Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, proširuje se njegova djelatnost, uređuje djelatnost Savjeta, kao organa upravljanja Centrom i druga pitanja od značaja za rad.

Vlada je usvojila Odluku o obrazovanju interresorne komisije za NATO. U odnosu na raniju komisiju, čiji je mandat prestao učlanjenjem Crne Gore u NATO, zadaci nove interresorne komisije će biti usmjereni na koordinaciju obaveza koje proističu iz članstva, kao i praćenje njihove realizacije, praćenje implementacije preuzetih obaveza i predloženih mjera u skladu sa zahtjevima koji proističu iz članstva i usaglašavanja propisa Crne Gore sa pravnim aktima NATO-a.

Usvojena je Informacija o finansijskoj podršci Ministarstva sporta za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja u 2017. godini u Crnoj Gori. U Informaciji je navedeno, između ostalog, da su 34 od 36 sportskih subjekata koji imaju obavezu podnošenja kvartalnih finansijskih izvještaja u potpunosti realizovala navedenu obavezu dok su Karate savez Crne Gore i Džudo savez Crne Gore nijesu dostavili dokaze o namjenskom trošenju sredstava opredijeljenih Odlukom Ministarstva sporta o raspodjeli sredstava sportskim subjektima u 2017.godini. U okviru diskusije više članova Vlade bezerzervno je podržalo pristup ministra sporta u podizanju nivoa poštovanja procedura u ovoj oblasti.

Ministar prosvjete je na kraju sjednice podnio Vladi Usmenu informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa nastavnim planovima i programima u Crnoj Gori. U okviru diskusije ocijenjeno je da sveobuhvatna reforma sistema obrazovanja, koja podrazumijeva izmjenu više zakona i implementaciju rješenja zahvaljujući kojima su, među ostalim, uvedene besplatne osnovne i master studije, reformisan modela studiranja i finansiranja Univerziteta Crne Gore, formiran poseban fond za najbolje učenike i nastavnike, stvorene pretpostavke za realizaciju dualnog obrazovanja, ne može biti nikako dovedena u pitanje eventualnim proceduralnim propustima pojedinaca. Vlada je podržala najavu Ministarstva prosvjete da zatraži od Zavoda za školstvo punu informaciju o slučaju poklapanja dijela teksta crnogorskog i hrvatskog kurikuluma i da o tome informiše Vladu na narednoj sjednici.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 24.08.2017.


Naslov: Redakcija