Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PREKRŠAJIMA: Ukoliko se prilikom graničnih provjera na izlasku iz Crne Gore utvrdi da je stranac bio u obavezi, a nije podnio prijavu, odnosno odjavu boravka, granična policija, shodno Zakonu, može izdati prekršajni nalog na novčanu kaznu od 60 eura. Ukoliko stranac prihvati novčani nalog, kazna se umanjuje za trećinu, na 40 eura


Regionalni mediji su javili da se državljanima BiH, koji nemaju prijavu boravka, po izlasku iz Crne Gore naplaćuje kazna od 300 eura. Iz Uprave policije kažu da navodi nijesu tačni, te da je kazna pet puta manja.

"Ukoliko se prilikom graničnih provjera na izlasku iz Crne Gore utvrdi da je stranac bio u obavezi, a nije podnio prijavu, odnosno odjavu boravka, granična policija, shodno Zakonu o prekršajima ("Sl. list CG", br. 1/2011, 6/2011 - ispr., 39/2011 i 32/2014), može izdati prekršajni nalog na novčanu kaznu od 60 eura. Ukoliko stranac prihvati novčani nalog, kazna se umanjuje za trećinu, na 40 eura", rečeno je u Upravi policije.

Predstavnici UP navode da će se, shodno Zakonu o strancima ("Sl. list CG", br. 56/2014, 28/2015 i 16/2016), novčanom kaznom od 60 do 600 eura kazniti za prekršaj stranac ako u predviđenom roku nije podnio prijavu, odnosno odjavu boravka.

U slučaju kad stranac koristi usluge davaoca smještaja, obavezu podnošenja prijave, odnosno odjave boravka za stranca policiji ima davalac smještaja, u roku od 12 časova od dolaska, precizirali su iz UP.

Naglašavaju da stranac koji boravi u Crnoj Gori u turističke svrhe, a ne koristi usluge davaoca smještaja, može prijavu i odjavu boravka podnijeti preko turističkih agencija ili preko turističke organizacije. Kazna za davaoca smještaja koji ne prijavi stranca kojem pruža usluge smještaja je 500 do 3.000 eura.

Za ovaj prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu sa 150 do 500 eura. Kazniće se i fizičko lice koje pruža usluge smještaja sa 150 do 500 eura, kao i preduzetnik od 300 do 1.500 eura, dodali su predstavnici UP.

Izvor: Vebsajt CdM, 27.07.2016.