Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Ovjera elaborata za legalizaciju do 1. oktobra 2018. godine

28.06.2018.


Rok za prijavu za legalizaciju objekata nije produžen i ostaje 15. jul, a građani koji urade elaborat izvedenog stanja ali ne stignu da završe proceduru ovjere i upisa u katastar mogu podnijeti nepotpun zahtjev, nakon čega imaju rok od 90 dana da dostave ovjereni elaborat i dokaz da je objekat upisan u katastar, saopšteno je iz Minisarstva održivog razvoja i turizma.

"Kao što je javnosti poznato, preduslov za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je da je objekat evidentiran u katastru nepokretnosti. Upis objekta se vrši na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta koji izrađuje licencirana geodetska organizacija i koji je ovjeren u Katastru i zahtjeva za upis objekta shodno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 29/2007 i "Sl. list CG", br. 32/2011, 40/2011 - dr. zakon, 43/2015, 37/2017, 17/2018 i 37/2017 - dr. zakon). Elaborat koji je ovjeren u Katastru se podnosi uz zahtjev za legalizaciju nadležnom organu lokalne uprave sa izvodom iz lista nepokretnosti, odnosno dokazom da je objekat upisan u list nepokretnosti", pojašnjeno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Prema njihovim riječima s obzirom na činjenicu da može doći do zastoja u Katastru zbog velikog broja zahvjeva, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđa da bespravni graditelji koji urade elaborat izvedenog stanja predaju nepotpun zahtjev za legalizaciju i dopune ga ovjerom iz Katastra u roku od 90 dana.


IZVOR: Vebsajt CdM, 26.06.2018.


Naslov: Redakcija