Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAKNADE ZA OBRADU KREDITA: Donijete tri sudske presude kojima se nalaže povraćaj sredstava klijentima banaka

28.06.2018.


Crnogorski sudovi donijeli su tri presude kojima su dvije banke i mirkofinansijsku instituciju obavezali da klijentima kojima su odobravali kredite, vrate naknade po osnovu troška obrade, jer su utvrdili da je naplata nezakonita.

Kada građanin podigne gotovinski kredit od 8.000 eura u nekoj crnogorskoj banci, automatski će mu jednokratno naplatiti oko 120 eura za "trošak obrade kredita", a ako u istoj banci druga osoba uzme 7.000 eura - po istom osnovu banka će mu uzeti oko 105 eura. Trošak obrade kredita je fiktivni trošak koji banku ništa ne košta i zapravo je dodatni način da banka stekne profit. Taj trošak se određuje procentualno i kreće oko 1,5 odsto od ukupne sume koja se pozajmljuje.

U presudu Osnovnog suda u Rožajama (13. jun 2018. godine) piše da banka nije imala pravo da klijentkinji naplati trošak obrade od 90 eura za kredit od 6.000 eura koji je odobren 2012. godine i da taj novac mora vratiti zajedno sa kamatom koja se računa od dana kada je kredit odobren. Trošak koji banka treba da vrati je 1,5 odsto od odobrenog kredita.

Sudija Mirsad Mujević je u presudu ocijenio da je ugovor koji je banka sa klijentom potpisala ništavan u dijelu koji se odnosi na trošak obrade i da je suprotan članu 101 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list CG", br. 47/2008, 4/2011 - dr. zakon i 22/2017 - dalje: ZOO). Sudija je obrazložio da se u konkretnom slučaju banka nije pridržavala načela jednakosti u dvostranim ugovorima i savjesnosti i poštenja što je propisano članom 4 ZOO. Navodi da je klijentkinja banke obavezana da plati trošak koji nije imala, a u ugovoru nije naznačena vrijednost troškova obrade zahtjeva, niti koji su troškovi koje je banka imala, kao i podaci pomoću kojih se isti mogu odrediti, niti je označena treća osoba koja će da ih odredi...

"Banka nema pravo na naplatu troškova, osim onih propisanih zakonom koji nije poštovala, već je neosnovano prisvojila novac na ime troškova obrade kredita, pa je dužna da ga vrati", piše u presudi.

Mujević je obrazložio da postupak odobravanja kredita spada u redovan rad banka koja po tome nije angažovala dodatnu radnu snagu, a sve usluge naplaćuje kroz ugovorenu kamatnu stopu koja u konkretnom slučaju iznos 14 odsto na godišnjem nivou i u kojoj su sadržani svi elementi koštanja bez ekonomske opravdanosti da banka od korisnika kredita naplaćuje neke druge usluge.

Banka je, kako piše u presudi, istakla je da tužba neosnovana, da je naknada za obradu kredita sporedan element ugovora o kreditu koji ugovorene strane mogu ugovoriti u skladu sa načelom autonomije volje sa čime se klijentkinja saglasila i potvrdila pristupanjem i potpisivanjem ugovora o kreditu.

"Upravo ugovorenim načinom plaćanja banka pokriva troškove poslovanja za radnje koje je preduzela u vezi sa konkretnim poslom, a sa kojom naknadom se u svakom konkretnom slučaju klijent upoznaje, kao i što je bio kada je kredit odobren. Klijent je na tu odredbu ugovora pristao sa načelom autonomije volje gdje svaka strana slobodna da zaključi ili ne zaključi ugovor. Banka je prije potpisivanja ugovora upoznala klijenta sa svim uslovima i obavezama koji proističu iz ugovora o kreditu, pa je imao mogućnost da ako nije zadovoljan uslovima zaključi ugovor kod druge banke ili blagovremeno odustane od njega", navodi se u presudi stav ove banke.

Banka tvrdi da je klijentkija prihvatila da plati trošak obrade kredita i na taj način nedvosmisleno izrazila volju da te odredbe ugovora prihvati. Stav banke je da troškovi obrade kredita obuhvataju niz anganžmana bančinih, ljudskih, u tehničkom potencijalu što za banku predstavlja dodatni trošak u vezi sa zaključenjem i izvršenjem ugovora o kreditu i banka ima legitimno pravo na taj trošak.

Crnogorski sudovi presudama su se pridružili kolegama iz Srbije koji su prošle godine počeli da donose presude u korist klijenata banaka. U Srbiji je Apelacioni sud donio prošle godine presudu u korist klijenta banke i ta presuda je bila obavezujuća za sve osnovne sudove da postupaju na isti način.

Međutim, Vrhovni kasacioni sud Srbije je 22. maja ove godine donio pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita koji je u korist banaka.

"Banka ima pravo na naplatu troškova i naknadu bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove obrade nije ništavna, ako je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita. Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope", piše u stavu Vrhovnog kasacionog suda Srbije.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 24.06.2018.


Naslov: Redakcija