Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ukinute pojedine odredbe Zakona o parničnom postupku i Zakona o stečaju, nije prihvaćen veći broj inicijativa za ocjenu ustavnosti različitih zakonskih akata

28.06.2018.


Na XIX sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održanoj 26. juna 2018. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda:

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud:

- u predmetu U-I broj 7/15,donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 109. stav 1. tačka 2. Zakona o unutrašnjim poslovima ("Sl. list CG", br. 44/2012, 36/2013 i 1/2015).

- u predmetu U-I broj 19/16, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 11., u dijelu koji glasi: "kršenje zajemčenih sloboda i prava čovjeka i građanina", Zakona o medijima ("Sl. list RCG", br. 51/2002, 62/2002, "Sl. list CG", br. 46/2010 - dr. zakon i 40/2011 - dr. zakon).

- u predmetu U-II broj 29/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, br. 01-011/15-13672/2, koju je donijela Vlada Crne Gore na sjednici od 20. marta 2015. godine.

- u predmetu U-II broj 52/16 i 53/16,donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 2. stav 1. Statuta Privredne komore Crne Gore ("Sl. list CG", br. 17/2015), koji je donijela Skupština privredne komore Crne Gore.

- u predmetu U-I broj 1/16, donio odluku kojom se ukida odredaba člana 98.a stav 2., u dijelu koji glasi: "u postupcima koji nastaju povodom stečajnog postupka kao i u postupcima koji su tekli prije otvaranja stečajnog postupka, a nastavljeni nakon otvaranja tih postupaka", Zakona o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon, 48/2015, 51/2017 i 75/2017 - odluka US).

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

- u predmetu U-I broj 29/17, donio odluku kojom se ukidaju odredabe člana 55.stav 1. tačka 1. alineja.1., u dijelu koji glasi: "i to najviše do visine 24. prosječne bruto zarade u Crnoj Gori na dan otvaranja stečajnog postupka" i tačka 3., u dijelu koji glasi: "uključujući i potraživanja povjerilaca preko iznosa iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana" Zakona o stečaju ("Sl. list CG", br. 1/2011, 53/2016 i 32/2018 - odluka US) I prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 27.06.2018


Naslov: Redakcija