Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O MLADIMA: Civilni sektor protiv Nacrta zakona

28.05.2018.


Predstavnice civilnog sektora u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o mladima, koju je obrazovalo Ministarstvo sporta, nijesu saglasne sa nacrtom koji je poslat na javnu raspravu. One pozivaju sve mlade ljude, stručnu i laičku javnost da se uključe u javnu raspravu.

"Nacrt zakona o mladima, koji je objavljen za javnu raspravu nije produkt zajedničkog rada vladinih i nevladinih članova radne grupe, već produkt samostalnog rada resornog ministarstva", navodi se u saopštenju NVO Forum mladi i neformalna edukacija.

Oni ističu da su predstavnici Ministarstva sporta u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o mladima samostalno kreirali predloženi nacrt i dali predstavnicama civilnog sektora, ravnopravnim članovima radne grupe, 15 radnih sati da dostave komentare i konsultuju se sa ostatkom civilnog sektora.

"Komentari civilnog sektora su poslati kao i jasno verbalizovana neslaganja sa predloženim rješenjima i da tekst nacrta zakona treba suštinski izmijeniti, što nije spriječilo Ministartsvo sporta da nacrt zakona da na javnu raspravu", navodi se u saopštenju.

Civilni sektor u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o mladima su predstavljale su Elvira Hadžibegovid Bubanja, Forum MNE; Marija Stajovid, Juventas; Dunja Samardžid, Udruženje mladih sa hendikepom.

"Cilj kreiranja Zakona o mladima je unapređenje društvenog položaja mladih i stvaranja uslova za ostvarivanje njihovih potreba. Pošto predloženi Nacrt zakona to ne ispunjava, pozivamo sve mlade ljude, kao i stručnu i laičku javnost da se uključe u javnu raspravu i da daju svoje komentare i sugestije", zaključuju iz Foruma MNE.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 25.05.2018.


Naslov: Redakcija