Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE JEDNOG KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA POTREBNU NJEGU I ODGAJANJE DJETETA ZATVORENICE PORODILJE UZ KOJU JE I NOVOROĐENČE


Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz socijalne i dječje zaštite da učestvuju u procesu izbora jednog kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Pravilnika o uslovima za potrebnu njegu i odgajanje djeteta zatvorenice porodilje uz koju je i novorođenče.

Za člana/icu tima nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju za člana/icu radne grupe ako:

  • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanjajavnog poziva;
  • u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve iz oblasti socijalne i dječje zatite;
  • je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost iz oblasti socijalne I dječje zatite;
  • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
  • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidatkinja nevladine organizacije za člana/icu radne grupe može biti lice koje:

  • je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
  • posjeduje iskustvo iz oblasti socijalne i dječje zatite;
  • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Ovdje možete preuzeti Javni poziv.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 27.04.2016.