Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 1. aprila 2019. godine Četvrta sjednica Prvog redovnog zasijedanja - Razmatranje predloga zakona

28.03.2019.


Četvrta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedeljak, 1. aprila 2019. godine, sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o porezu na nepokretnosti

 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama

 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

 6. Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti

 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore

 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

 9. Predlog zakona o medicinskoj potpomognutoj oplodnji

 10. Predlog zakona o apotekarskoj djelatnosti

 11. Predlog zakona o kozmetičkim proizvodima

 12. Predlog zakona o medicinskim sredstvima

 13. Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

 14. Predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

 15. Predlog zakona o mladima

 16. Predlog Odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori

 17. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

 18. Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2018. godinu

 19. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Crne Gore("Službeni list CG", broj 34/91)

 20. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 12 stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije ("Službeni list CG", broj 53/14)

 21. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za ocjenu ustavnosti odredbe clana 42 stav 1 tacka 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i "Službeni list CG", br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 40/11, 66/12, 36/13, 38/43, 6/14, 60/4,10/15, 44/15, 42/16 i 55/16)

 22. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za poktretanje postupka za ocjenu ustavnosti člana 48 stav 2 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima ("Službeni list CG", broj 73/17)

 23. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139 stav 1 tačka 1 Zakona o radu("Službeni list CG", br 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11, 66/12, 31/14, 53/14 i 44/18)

 24. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 54 stav 2 Zakona o poreskoj administraciji ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Službeni list CG", br. 20/11,28/12,8/15 i 47/17)

 25. Izbori i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Skupštine, 22.03.2019.


Naslov: Redakcija