Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT PRAVILA O NAČINU TRGOVANJA BLOKOM AKCIJA: Rok za sugestije 14 dana

28.03.2017.


Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu čl. 8 stav 1 tačka 13) i čl. 45. stav 3 tačka 3) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/2000, 10/2001 - ispr., 43/2005 - odluka US i 28/2006 i "Sl. list CG", br. 53/2009 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 6/2013), na 246. sjednici od 23.03.2017. godine, donijela Nacrt Pravila o načinu trgovanja blokom akcija.

Zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije u roku od četrnaest dana, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me.


IZVOR: Vebsajt Komisije za HoV, 23.03.2017.


Naslov: Redakcija