Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODRŽANA PETA SJEDNICA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

28.02.2018.


Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin predsjedavao je petom sjednicom Savjeta za reformu javne uprave.

Savjet je razmatrao Godišnji izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020, za period januar-decembar 2017.godine. Ovaj dokument predstavlja prvi godišnji Izvještaj za revidirani Program koji obuhvata period implementacije od 1. januara do 31. decembra 2017. godine i daje opšti pregled najvažnijih rezultata postignutih tokom 2017. godine.

Implementacija ciljeva Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 je od posebnog značaja kada je riječ o koordinaciji napora za ispunjenje mjerila za otvaranje ili zatvaranje pristupnih pregovora u određenom broju pregovaračkih poglavlja, pri čemu posebno u pregovaračkim poglavljima: 5 - Javne nabavke; 16 – Oporezivanje; 17 - Ekonomska i monetarna politika, 29 – Carinska Unija, 32 - Finansijska kontrola, 33 - Finansijske i budžetske odredbe, koja su otvorena, izuzev Poglavlja 17, konstatovano je na sjednici Savjeta.

Izvještaj je uz konsultacije sa Delegacijom Evropske Unije (DEU) i preporuke OECD/SIGMA, pripremljen od strane Ministarstva finansija - Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta, a uz aktivno učešće 14 različitih organizacionih jedinica.

Savjet je pripremio odgovarajuće zaključke za Vladu, koji između ostalog podrazumijevaju da Ministarstvo finansija, do kraja juna ove godine, u saradnji sa svim resornim institucijama, pripremi inoviranu verziju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020, s Akcionim planom.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 26.02.2018.