Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA I RADIJACIONOJ SIGURNOSTI: Usvajanje Zakona planirano je za drugi kvartal 2019. godine

28.02.2018.


Usvajanje novog Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj i nuklearnoj bezbjednosti planirano je za drugi kvartal naredne godine, saopšteno je na okruglom stolu održanom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORT).

Kako je saopšteno iz Ministarstva, događaj je organizovan u okviru Programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja IPA 2014 projekta "Dalje jačanje nuklearnih regulatornih tijela Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Crne Gore".

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u MORT-u, Ivana Vojinović, istakla je da je u Crnoj Gori, pored Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti ("Sl. list CG", br. 56/2009, 58/2009 - ispr., 40/2011 - dr. zakon i 55/2016), na snazi 17 međunarodno-pravnih instrumenata u oblasti nuklearne, odnosno radiološke sigurnosti.

"Sprovođenje ovih propisa i izmjena međunarodnih standarda i pravne tekovine Evropske unije (EU) nametnulo je neophodnost izrade novog zakona, čije je utvrđivanje od Vlade planirano za drugi kvartal 2019. godine", navela je Vojinović.

Predstavnica implementacione agencije ENCO, Oana Veliku, naglasila je da je projekat jačanja nuklearnih regulatornih tijela zemalja regiona veoma značajan i da ima za cilj unaprjeđenje zakona i regulacije oblasti radijacione u nuklearne bezbjednosti.

Ona je predstavila realizovane i aktivnosti planirane ovim prijektom i to kroz četiri zadatka, a to su transpozicija pravne regulative EU, razvoj regulatornih procedura, unaprjeđenje kvalitativnih procedura za radiološke medicinske uređaje i informisanje javnosti.

Savjetnik u Direktoratu za životnu sredinu Nataša Bjelica predstavila je komunikacioni plan o načinu osiguranja učešća javnosti u donošenju odluka koje se tiču zaštite od jonizujućih zračenja.

Bjelica je istakla da su ciljevi komunikacionog plana uključivanje javnosti i zainteresovanih strana u proces donošenja Zakona, informisanje stanovništva koje živi u blizini sadašnjih ili eventualno budućih objekata u kojima će se realizovati aktivnosti koje podrazumijevaju upotrebu izvora jonizujućih zračenja, kao i definisanje toka komunikacionog procesa.

Bjelica je istakla da će se prilikom izrade Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti zainteresovana javnost blagovremeno informisati, ali i konsultovati kroz pozive civilnom sektoru da nominuju predstavnika za članstvo u Radnoj grupi, kao i kroz medijske aktivnosti i javnu raspravu.

Načelnica direkcije za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini, Tamara Đurović, predstavila je polazne osnove za izradu novog Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti.

Đurović je istakla da je izrada novog Zakona, pored usklađivanja sa unaprijeđenim međunarodnim standardima i direktivama EU, značajna sa aspekta zaštite životne sredine, bezbjednosti, stručnog osposobljavanja eksperata i osoblja regulatornih tijela, kao i monitoringa i kontrole radioaktivnosti.

"Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici zainteresovane javnosti iz relevantnih državnih ustanova, predstavnici korisnika i tehničkih servisa, nevladinih organizacija i medija, kao i regulatornih tijela Bosne i Hercegovine i Makedonije, koji su dali svoj doprinos diskusiji", kaže se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 26.02.2018.


Naslov: Redakcija