Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠAVANJU SPOROVA: Uređuje se alternativno rješavanje sporova u građansko-pravnim odnosima, medijacijom, ranom neutralnom ocjenom. Zakon se ne odnosi na rješavanje sporova pred arbitrom, niti na rješavanje sporova za koje je predviđena isključiva nadležnost suda. Alternativni način rješavanja sporova će se sprovoditi samo ukoliko stranke to isključivo žele, ni na koji drugi način

27.12.2019.


Građani u Crnoj Gori su sve više upoznati sa mogućnostima primjene medijacije i prednostima koje donosi taj način rješavanja sporova, a od iduće godine, nakon usvajanja Zakona o alternativnom rješavanju sporova, biće potrebno kadrovsko jačanje Centra za posredovanje.

To je saopšteno na okruglom stolu "Posredovanje u Crnoj Gori – rezultati, izazovi i nova legislativa", koji je je organizovao Evropski pokret u Crnoj Gori, a koji je završni događaj u okviru projekta "Da pravedno riješimo" koji se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom pravde.

Direktorica Centra za posredovanje Marina Lutovac, podsjetila je da se zadnjih godina krenulo sa sveobuhvatnom reformom u oblasti alternativnog rješavanja sporova.

"Vlada je prepoznala značaj i koristi od primjene mirnog rješavanja sporova i samim tim donijela srednjoročni program rada Vlade u kojem je jedan od glavnih ciljeva unapređenje pristupa pravdi kroz razvijanje alternativnih rješavanja sporova", navela je Lutovac.

Prema njenim riječima, jedan od glavnih ciljeva je povećanje informisanosti građana o alternativnom načinu rješavanja sporova, navodeći da su sva dosadašnja sprovedena istraživanja ukazivala na to da građani nisu dovoljno upoznati sa tim načinom.

Lutovac je ukazala da je više od 150 predmeta upućeno Centru za posredovanje, navodeći da do sada imaju oko 2,4 hiljade predmeta, a da broj uspješno riješenih predmeta premašuje 150 odsto.

"Znatno je povećan broj predloga koji se upućuju Centru prije pokretanja sudskog postupka. U ovoj godini smo ih imali oko 300. To je jedan od pokazatelja da su naši građani sve više upoznati sa mogućnosti primjene medijacije, sa koristima koje medijacija njima donosi. Naša očekivanja za iduću godinu, kad je u pitanu statistika su veoma velika", istakla je Lutovac.

Ona je ukazala, kad je u pitanju Osnovni sud u Podgorici, u ovoj sedmici i prošloj sedmici Centar je riješio oko 400 predmeta.

"I danas imamo oko 100 medijacija. U svakodnevnoj smo komunikaciji sa sudijama i podstičemo jedni druge. Sve to ukazuje da medijacija ima veliku šansu i da su naredne godine prilika da se zaista nešto uradi kada je u pitanju alternativno rješavanje sporova u Crnoj Gori", smatra Lutovac.

Ona je, govoreći o problemima sa kojima se Centar suočava, ukazala da su problemi isti kao i kod drugih država kao i da je postojao i određeni problem u plaćanju nagrada i naknada medijatorima.

"Do prošle godine medijatori su u 99 odsto slučajeva radili besplatno. Sada se situacija značajno promijenila, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju( "Sl. list CG", br. 18/2019) u martu ove godine, porodične medijacije su besplatne za stranke, države u kojima je država bila tužena, krivična medijacija je bila besplatna, tako da je to jedan od posticajnih mehanizama koje država pruža da bi se unaprijedila primjena medijacije u Crnoj Gori", ukazala je Lutovac.

Ona je ocijenila da je stručno kadrovsko pojačanje potrebno Centru za posredovanje, najavljujući da se u idućoj godini planira poziv za nove medijatore iz gradova van Podgorice.

Direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvo pravde Ibrahim Smailović, ukazao je da Zakon o alternativnom rješavanju sporova uređuje alternativno rješavanje sporova u građansko-pravnim odnosima, medijacijom, ranom neutralnom ocjenom.

"Rana neutralna ocjena je nova metoda alternativnog rješavanje sporova. Nije uobičajena na području evropsko-kontinentalnom području. Više je svojstvena anglosaksonksom pravnom području", rekao je Smailović.

On je pojasnio da se Zakon ne odnosi na rješavanje sporova pred arbitrom, niti na rješavanje sporova za koje je predviđena isključiva nadležnost suda.

"Alternativni način rješavanja sporova će se sprovoditi samo ukoliko stranke to isključivo žele, ni na koji drugi način", istakao je Smailović.

On je pojasnio da rješavanje spora u postupku medijacije počinje od trenutka potpisivanja sporazuma o sprovođenju postupka medijacije.

Predsjednica Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović, ukazala je da su sudije potpuno opredijeljene ka posredovanju, navodeći da u sudu imaju vrlo uspješnu saradnju sa Centrom za posredovanje.

Ona je kazala da su imali nekoliko stotina predmeta u kojima tuženi nisu prihvatili medijaciju i da sada vide da su pogriješili.

"Ono što jebitno za medijaciju i što je stavlja ispred sudskog postupka je da je pravda vrlo brza, efikasna, da obezbijeđuje se tajnost postupka, za razliku od suda. Postupak pred sudom je strogo formalan, u posredovanju je neformalan i pravila postupka određuju same stranke, uz poredništvo medijatora", pojasnila je Jovović.

Ona je kazala da je 427 predmeta u prošloj godini upućeno prema Centru za medijaciju.

"U ovoj godini na današnji dan imamo 1.100. Prije dana medijacije, to je bilo oko 600 predmeta", navela je Jovović.

Advokatica i članica Advokatske komore Crne Gore Olja Mihailović ocijenila je da je značaj advokature kao profesije u procesu posredovanja nesporan.

"Advokat je taj sa kojim sve počinje i završava. Teško je da može da se sprovede medijacija bez aktivnog učešća advokata. Advokatska profesija pruža najbolju platformu za sve vidove poredovanja", rekla je Mihailović.

Ona ne smatra da su advokati ograničavajući problematičan faktor za realizaciju postupka posredovanja.

"Prednosti za advokate kad je u pitanjuu posredovanje su višestruke. Prije svega to je unapređenje advokatske prakse, moderna advokatura zahtjeva razvijanje takvih vještina, i određena znanja koja ne podrazumijevaju tradicionalna koja smo stekli na pranim fakultetima", navela je Mihailović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 24.12.2019.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija