Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NE BI TREBALO ŽURITI SA ARANŽMANOM SA MMF-OM

27.11.2020.


Ne treba žuriti sa aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom ili, kako kažu Rimljani, Festina lente – žuri polako. A apriori reći da će aranžman sa MMF-om biti sklopljen, pri tome ne raspolagati podacima je domen "prostog odgovora", ukazao je ekonomski analitičar i profesor na Fakultetu za menadžment dr Vasilije Kostić.

On je, komentarišući nedavnu najavu mandatara Zdravka Krivokapića da je moguć, odnosno jedna od opcija, aranžman sa MMF-om, ocijenio da tome treba da prethodi detaljna analiza, pri čemu se mora vrednovati uticaj na budućnost, a ne samo na potrebu trenutka.

"Na pitanja od suštinske važnosti kao što je ovo, naročito u situaciji u kojoj se nalazi naša ekonomija, odnosno javne finansije, odgovori za i protiv, prije svega, treba da proizađu iz sagledavanja svih eventualno mogućih uticaja na društveno-ekonomski sistem, njegov rast i razvoj, na održivost ekonomske i fiskalne politike na kratak i srednji rok, kao i na očuvanje već zabrinjavajuće niskog standarda građana i još mnogo čega drugog. Uzgred, kratkoročnost ne bi smjela biti ključna opcija mada se potreba za njom uvijek manifestuje kao 'conditio sine qua non', uslov bez koga se ne može", ističe Kostić.

Socijalna komponenta, upozorava ovaj analitičar, mora biti predmet posebne pažnje.

"Socijalna komponenta često je marginalizovana politikama prilagođavanja koje kreira MMF, a ona je od nemjerljivog značaja za građenje socijalne kohezije društva koja je uslov prosperiteta. Fenomen odsustva socijalne kohezije i njegove teške posljedice u prilici smo da vidimo kroz aktuelna dešavanja u Crnoj Gori. Iz toga bi trebalo biti jasno da odgovor na pitanje u vezi sa mogućim uspostavljanjem aranžmana Crne Gore sa MMF-om morao bi biti dat u šumpeterovskom smislu kao 'koristan' jer je on u vezi sa odgovorima na pitanja o (re)viziji razvoja, definisanju strategije reforme, oporavku ekonomije i njenog rasta, investicijama, stabilizaciji i održivosti javnih finansija, kao i sa odgovorima na pitanje o socijalnoj cijeni ekonomsko-finansijskog oporavka, "nosiocima glavnog tereta" - najviše pogođenim socijalnim slojevima... I u krajnjem, riječ je i o odgovoru na pitanje o socijalnoj pravednosti ma šta ona značila", smatra Kostić.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 25.11.2020.