Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA: Propisano da ista osoba više od dva puta ne može biti birana na funkciju predsjednika istog suda

27.11.2020.


Akcija za ljudska prava (HRA) sa žaljenjem konstatuje da je Sudski savjet u ponovljenom postupku poslije presude Upravnog suda ponovo odlučio da na funkciju predsjednika Osnovnog suda u Kotoru izabere Branka Vučkovića, navedeno je u saopštenju te nevladine organizacije.      

Vučković je, kako je istaknuto, istu funkciju prethodno vršio u sedam mandata, pa je 3. juna 2019. godine izabran za osmi mandat iako je Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list CG", br. 11/2015, 28/2015 i 42/2018) 2015. godine propisano da ista osoba više od dva puta ne može biti birana na funkciju predsjednika istog suda.

"Nedavno je Upravni sud postupajući po tužbi sudije Predraga Krstonijevića, koji je bio Vučkovićev protivkandidat na konkursu za izbor predsjednika suda, poništio odluku Sudskog savjeta o izboru Vučkovića zbog nedostatka obrazloženja, naglasivši pritom zakonsku zabranu izbora iste osobe više od dva puta na funkciju predsjednika istog suda. Sudski savjet je danas saopštio da je ponovo izabrao Vučkovića "otklonivši nedostatke u obrazloženju prethodne odluke" na koju je ukazao Upravni sud", navode iz Akcije za ljudska prava.

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević ocijenila je da je odavno jasno da Sudski savjet ne čine ljudi spremni za neophodne reforme u sudstvu.

Očekivali su iz HRA da će, kako su rekli, Sudski savjet iskoristiti priliku i odustati od prethodne odluke da osmi put zaredom izabere istog predsjednika kotorskog suda, "imajući u vidu da je i Evropska komisija u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori izrazila zabrinutost zbog načina na koji je Sudski savjet tumačio zakonsko i Ustavno ograničenje prilikom trećeg izbora na istu funkciju predsjednice Vrhovnog suda, kao i prilikom izbora osam predsjednika osnovnih sudova, koje je izabrao na iste funkcije iako su prethodno najmanje dva puta bili predsjednici istih sudova".

"Evropska komisija je naglasila da takvo postupanje nije u skladu ni sa GRECO preporukama o nezavisnosti sudstva, koje je očekivala da Crna Gora poštuje, da ne bi, kako je rečeno, "poništila ranija dostignuća u reformi pravosuđa". Prethodno je Grupa država protiv korupcije (GRECO) Savjeta Evrope, koju čini 50 država, preporučila Crnoj Gori da ograniči prekomjeu koncentraciju ovlašćenja u pravosuđu i kritikovala treći izbor Vesne Medenice na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, kao i izbor predsjednika sudova koji su birani bar tri puta na funkcije predsjednika istih sudova", podsjećaju iz Akcije za ljudska prava.

HRA podsjeća da je Sudski savjet u februaru ove godine izabrao predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku Mihaila Anđelića peti put na istu funkciju, dok je prethodne godine izabrao na osmi mandat Branka Vučkovića, a na treći mandat izabrani su predsjednica Osnovnog suda u Danilovgradu Milica Jovović, predsjednik Osnovnog suda u Bijelom Polju Radule Piper, predsjednik Osnovnog suda u Plavu Hilmija Sujković, predsjednik Osnovnog suda u Baru Goran Šćepanović i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja se na ovoj poziciji nalazi u kontinutitetu od 2007. godine protivno Ustavu.

Osim njih, na funkciju predsjednika Osnovnog suda u Rožajama izabran je Zahit Camić, po šesti put.

"HRA, MANS i IA su prošle godine podnijeli krivičnu prijavu protiv svih članova i članica Savjeta, na čelu sa tadašnjim predsjednikom Mladenom Vukčevićem, zbog izbora kandidata za sudije na kome su falsifikovane ocjene sa intervjua. Više kandidata je dobilo ocjene za "intervju" iako im zapravo nije postavljeno ni jedno jedino pitanje, dok su drugi dobili pitanja koja su bila sasvim neadekvatna, poput pitanja "jeste li se ostvarili kao majka?", suprotno smjernicama o pitanjima za intervju koje je usvojio sam Sudski savjet i zakonskim kriterijumima", naglasili su iz Akcije za ljudska prava.

Početkom novembra je povodom negativnog nalaza Državne revizorske institucije (DRI) o poslovanju potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu, NVO Centar za građansko obrazovanje podnio krivičnu prijavu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja protiv svih članova Sudskog savjeta i predsjednika skoro svih sudova u Crnoj Gori.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 24.11.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija