Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O INOVIRANOM NACRTU STRATEGIJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI: Tekst Nacrta Strategije, na koji se može dati mišljenje do 28. novembra 2017. godine, je rezultat namjere Ministarstva nauke da realizuje tri glavna cilja: poboljšanje istraživačkih kapaciteta, međunarodna saradnja i umrežavanja, kao i jačanje sienergije između nauke i privrede

27.11.2017.


Održana javna rasprava o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti

Javna rasprava o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom održana je 24. novembra, u prostorijama Ministarstva nauke. Nakon rasprave, Nacrt Strategije usvojen je na šestoj sjednici Sjednici Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost.

Ministarka Damjanović je pozdravila prisutne i zahvalila se radnoj grupi za izradu Nacrta Strategije na trudu koji su uložili u prethodnom periodu. Rezime Nacrta predstavila je članica Savjeta NID dr Nina Radulović, koja se osvrnula na ključne tačke teksta, obrazložila ciljeve, kao i mjere koji su izloženi u Strategiji. Radulović je istakla da je primjenjen naučni pristup, po uzoru na manje zemlje poput Malte, a sve u cilju stvaranja okvira za aktivno unaprijeđivanje nauke u Crnoj Gori i pozicioniranje na međunarodnoj sceni.

Prema riječima ministarke Damjanović, tekst Nacrta Strategije, na koji se može dati mišljenje do 28. novembra, je rezultat namjere Ministarstva nauke da realizuje tri glavna cilja: poboljšanje istraživačkih kapaciteta, međunarodna saradnja i umrežavanja, kao i jačanje sienergije između nauke i privrede. Takođe, mora se stvoriti atraktivan ambijent za mlade ljude, te iskoristiti potencijal naučne dijaspore, koja sigurno može ponuditi inovativna rješenja za unaprijeđenje nauke u Crnoj Gori.

- Cilj nam je poboljšanje ljudskih resursa i istraživačkih kapaciteta putem zapošljavanja mladih ljudi, prije svega doktoranata na univerzitetima, ali i u privredi, a potom omogući rad na istraživačkim i inovativnim projektima koji će imati aktivnu komponentu internacionalizacije, tj. mobilnosti - ukazala je ministarka.

S tim u vezi, podsjetila je da je Crna Gora ove godine postala član CMS eksperimenta u CERN-u, u kojem već radi grupa istraživača iz naše zemlje, a Ministarstvo uskoro očekuje pozitivan odgovor i za punopravno članstvo u najvećim organizacijama za molekularnu biologiju EMBL i EMBO, sa sjedištem u Njemačkoj.

Cilj Ministarstva nauke za narednu godinu je finansiranje naučnoistraživačkih i inovativnih projekata koji će biti usmjereni ka krupnijim, razvojnim projektima i imati za cilj tehnološki oporavak Crne Gore. Ministarka Damjanović je naglasila da će na ovaj način Ministarstvo uticati na smanjenje odliva talenata, ali na otvaranje istraživačkih pozicija u privatnom sektoru.

Na raspravi je donijet zajednički zaključak da je neophodno uspostaviti aktivnu interakciju između nauke i privrede, te povezati privatni i akademski sektor.

Ministarka se tokom rasprave osvrnula i na povećanje budžeta Ministarstva nauke, koje je rezultat pozitivnog povraćaja uloženih sredstava u programu Horizont 2020, a što će omogućiti da se naredne godine otpočne sa realizacijom planiranih aktivnosti.

Nakon javne rasprave, Savjet za naučnoistraživačku djelatnost se na današnjoj sjednici bavio, između ostalog, tekućim pitanjima, kao i aktivnostima za naredni period.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo nauke, 24.11.2017.


Naslov: Redakcija