Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O SPORTU: Ministarstvo sporta prihvatilo suštinske primjedbe na Nacrt zakona

27.11.2017.


Ministar sporta Nikola Janović održao je 24. novembra 2017. konferenciju za medije povodom Izvještaja sa Javne rasprave o Nacrtu zakona o sportu, kako bi upoznao javnost sa dinamikom daljeg rada na zakonskom tekstu. Takođe je najavio da će komentari pristigli tokom javne rasprave i odgovori na iste, biti sumirani u Izvještaju, koji će početkom naredne sedmice biti zvanično objavljen i kao takav dostupan javnosti.

U postupku izrade zakonskog teksta apsolutno, kako je saopštio, ispoštovane sve zakonske procedure. U tom kontekstu, ministarstvo je organizovalo tri okrugla stola o Nacrtu zakona, u Kolašinu, Tivtu i Podgorici, kao i posebne sastanke sa predstavnicima 20-ak nacionalnih saveza. Treba, dodao je ministar, takođe istaći, da se od ukupno 144 člana Nacrta zakona najveći broj komentara sportskih organizacija odnosio na svega 10-ak članova Nacrta zakona, što ne predstavlja ni 7 odsto zakonskog teksta. Ostali komentari uglavnom su posljedica nerazumijevanja normi ili ukazuju na potrebu tehničkog usaglašavanja.

Statistički gledano, takođe je, kako je ukazao, posebno interesantno što postoji veliki broj podudaranja u komentarima krovnih asocijacija sporta u Crnoj Gori, tj. COK-a i Paraolimpijskog komiteta, sa komentarima nacionalnih saveza. Čak je i određeni broj komentara potpuno identičan, što je jasan indikator da su savezi i klubovi komentare izrađivali zajedno sa krovnim organizacijama ili po uzoru na iste.

Kada je riječ o primjedbama, najveći broj odnosi se na članove kojima se uređuju:

- nadležnosti i pozicija COK-a

- sastav Savjeta za sport i Komisije za kategorizaciju sportova

- uslovi za sekretara sportske organizacije

- sportskog administratora

- uslovi za trenera

- način izbora sportiste godine

- ograničavanje kruga lica koja mogu biti predsjednici i članovi upravnih odbora

- Nadzorni odbor

- finansijski uslov za transformaciju amaterskog u profesionalni klub

- uslovi u pogledu prostora, kadra i opreme za osnivanje sportskih organizacija.

U tom kontekstu, a sagledavajući sve komentare kao i zaključke sa neposrednih konsultacija sa predstavnicima krovnih asocijacija sporta i nacionalnih saveza, Ministarstvo sporta će:

- Crnogorskom olimpijskom komitetu vratiti nadležnost u izradi akta kojim se određuju vrste i discipline sporta u Crnoj Gori i povećati broj predstavnika COK-a u Savjetu za sport sa jednog na tri člana, što će se direktno odraziti i na sastav Komisije za kategorizaciju sportova;

- Nadalje, zbog komentara da se centralizuju stručna tijela u oblasti sporta kod Ministarstva sporta, tri člana Savjeta za sport koja predlaže ministar biraće se: po jedan, iz reda vrhunskih sportista, uglednih sportskih stručnjaka i Ministarstva sporta;

- Napravili smo ustupak i u dijelu uslova za podjelu klubova na amaterske i profesionalne, tako da će biti izbrisan finansijski uslov koji je bio tačka sporenja na javnoj raspravi (podsjećam riječ je o prilivu od 30.000 eura);

- Takođe, uslovi za sekretara sportske organizacije, na zahtjev sportske javnosti, biće korigovani na način što ćemo smanjiti nivo obrazovanja, potrebnog za obavljanje tog posla;

- Još jedan od konkretnih koraka ka decentralizaciji sportske oblasti je brisanje Nadzornog odbora kao organa u sportskim organizacijama, dok će se, napominjem, kontrola trošenja budžetskih sredstava vršiti kao i do sada, preko redovnih kvartalnih izvještaja o utrošku sredstava;

- Kada je riječ o sportskom administratoru, prvenstveno treba napomenuti da je riječ o programu koji postoji još od 2015., te da uvođenje sportskog administratora nije novina Nacrta zakona, već je riječ o sistemskom usklađivanju i stručnoj kvalifikaciji koja već egzistira u praksi;

Bez obzira na to, a u kontekstu komentara koji su u ovom dijelu ukazivali na povećanje finansijskih izdataka za zapošljavanje sportskog administratora, ukazujemo da je riječ o licu koje već u sportskoj organizaciji obavlja administrativne poslove;

- U dijelu primjedbi da će određeni broj trenera ostati bez posla zbog oštrijih kriterijuma za obavljanje trenerskog posla ukazujemo da lice koje je trener prema odredbama važećeg zakona, može biti i prema odredbama Nacrta zakona, a Nacrtom je i proširen krug lica koja mogu obavljati poslove trenera čime je napravljen iskorak u ovom dijelu (što znači da trener može biti i lice koje je bilo vrhunski sportista u toj vrsti sporta, zatim lice koje se 10 godina bavilo tim sportom, kao i lice koje ima 10 godina trenerskog iskustva u tom sportu)

- Zbog već prihvaćenog uklanjanja finansijskog uslova za podjelu klubova, omogućićemo i amaterskim klubovima kao i profesionalnim sufinansiranje programa dječjeg sporta i na taj način, ministarstvo će, u ovom segmentu, zadržati obavezu finansiranja sportskih klubova;

- Ministarstvo neće birati sportistu godine, već Savjet za sport;

- Obavezu da klub mora imati seniorsku ekipu olakšaćemo na način što ćemo definisati obavezu da samo ima ekipu koja se takmiči u nekoj od liga koje organizuje nacionalni sportski savez;

- Dopunićemo normu koja propisuje da sportista može obavljati sportsku aktivnost samo u jednoj sportskoj organizaciji iste vrste sporta, na način da ćemo omogućiti i obavljanje sportskih aktivnosti u više organizacija ako pravilima međunarodne federacije tog sporta nije drukčije propisano.

Na ovaj način, poručio je Janović, Ministarstvo sporta pokazalo je maksimalnu otvorenost za saradnju sa namjerom pripreme što kvalitetnijeg zakonskog teksta čiji je jedini cilj uvođenje reda u oblasti sporta, a ne i otežavanje načina rada i funkcionisanja sportskih organizacija ili gašenja nekih klubova i saveza, kao što smo to imali priliku da čujemo u prethodnom periodu- zaključio je ministar sporta.

Ovo međutim, kako je ukazao, nijesu jedini ustupci koje će Ministarstvo sporta napraviti u zakonskom tekstu, ali su definitivno oni koji su izazvali najviše pažnje, najvećeg broja sportskih organizacija. Sve ostalo možemo nazvati tehničkim usklađivanjem i usaglašavanjem sa rješenjima za koja smo već napomenuli da su prihvaćena.

Sa druge strane, zakonska rješenja oko kojih Ministarstvo sporta neće praviti ustupke su:

- ograničavanje visine iznosa članarine

- razvoj dječijeg sporta

- osnivanje Zavoda za sportsku medicine

- starosna granica za naknadu za vrhunskog sportistu

- uslovi za osnivanje sportskih organizacija i

- ograničavanje javnih funkcionera da učestvuju u upravljačkim strukturama sportskih organizacija.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo sporta, 24.11.2017.


Naslov: Redakcija