Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: Usvojeno više zakona

27.11.2017.


Na održanoj Šestoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini, poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su:

 • Zakon o izmjeni Zakona o Državnom tužilaštvu;
 • Zakon o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu, sa Izvještajem o reviziji predloga Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu, i godišnjim Izvještajem o završenim revizijama i aktivnostima državne revizorske Institucije Crne Gore za period oktobar 2016 - oktobar 2017. godine;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi;
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono - razvojnom fondu Crne Gore;
 • Zakon o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu;
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka;
 • Zakon o povrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, neovlašćenog stavljanja u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, ilegalnih migracija i drugih krivičnih djela;
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka sa Tajnim tehničkim aneksom Sporazuma zmeđu potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka i Povjerljivim bezbjedonosnim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka;
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o bezbjednosti podataka;
 • Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunja Bezbjedonosni aneks Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka;
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podesne prijave patenata;
 • Zakon o potvrđivanju NATO sporazuma o saopštavanju tehničkih podataka u odbrambene svrhe;
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana Sjevernoatlanskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga;
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju Organizacije Sjevernoatlanskog ugovora, Nacionalnih predstavnika i međunarodnog osoblja;
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih komandi uspostavljenih na osnovu Sjevernoatlanskog ugovora;
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlanskog ugovora;
 • Zakon o potvrđivanju Metarske konvencije;
 • Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača (2015-2018) za period jul 2016 - jun 2017. godine;
 • Sedmi polugodišnji Izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar - jun 2017. godine;
 • Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore ovodom predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 1,2,5,6,7,10,11 i 12 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/10 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG",broj 31/17);
 • Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti navedenog zakona u cjelini i inicijative za ocjenu ustavnosti čl: 2,4 i 12 ovog Zakona kao i Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije.

IZVOR: Vebsajt Skupština, 23.11.2017.


Naslov: Redakcija