Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI: Propisom je predviđeno da majke sa troje i više djece koje imaju 15 ili 25 godina radnog staža ostvaruju pravo na doživotnu naknadu. Ukoliko poslodavci nijesu uplaćivali doprinose zahtjevi za doživotnu naknadu će biti odbijeni


Problemi za majke sa troje i više djece: Uzalud pravo na naknadu ako nijesu plaćeni doprinosi

Neredovna uplata poreza i doprinosa od strane poslodavaca mogla bi majkama sa troje i više djece biti glavna prepreka u ostvarivanju doživotne naknade. Zato iz resornog ministarstva savjetuju da provjere da li su im redovno uplaćivani porezi i doprinosi.

Utvrđeno je da će država za primjenu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 27/2013, 1/2015, 42/2015 i 47/2015 - dalje: Zakon) kojim su definisane naknade za 2016. godinu izdvojiti 13 miliona eura, ali još uvijek nije poznato koliko će majki ostvariti pravo za ovu nadoknadu.

"Niko danas u Crnoj Gori ne zna koliko ima majki koje su rodile troje ili više djece, jer ne postoji potrebna evidencija koliko je njih bilo na Birou kumulativno 15 godina, koliko ih je u radnom odnosu i imaju 15 ili 25 godina radnog staža i da li je poslodavac kod kojeg su radile uplaćivao redovno poreze i doprinose", rekla je ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević.

Upravo neredovno uplaćivanje doprinosa, odnosno neodgovorni poslodavci koji redovno nijesu uplaćivali doprinose mogu biti glavni "krivci" za odbijanje zahtjeva za doživotnu naknadu.

Zbog toga Kovačević svim majkama savjetuje da na vrijeme kod poslodavaca provjere urednost uplaćivanja poreza i doprinosa kako bi izbjegle eventualne neprijatnosti.

"Biće tu velikih problema. Bez obzira što imaju upisan radni staž u knjižicu, ukoliko poslodavac nije redovno uplaćivao poreze i doprinose, žene neće moći da ostvare to pravo. Zato nam je potrebno da vučemo iz sistema penzijskog i poreskog kvalitetnu i tačnu dokumentaciju vezanu za uplatu poreza i doprinosa", rekla je Kovačević.

Advokat Budimir Darmanović je istakao da majkama koje dođu u situaciju da ostanu bez nadoknade zbog toga što im poslodavci nijesu redovno uplaćivali doprinose jedino preostaje da se obrate Poreskoj upravi.

"Ukoliko firme u kojima su radile i dalje postoje, majke koje ispunjavaju uslove za doživotne naknade mogu se obratiti Poreskoj upravi. Ona može pokrenuti i krivični postupak protiv poslodavca kako bi on uplatio doprinose koje nije", naveo je Darmanović.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja uradilo je podzakonske akte i obavilo sve pripreme za, nesmetan i olakšan početak prijavljivanja za naknade majki sa troje ili više djece koje počinju da se primjenjuju 1. januara 2016. godine.

Ministarka Kovačević je istakla da su već dogovorili sa direktorom državnog arhiva da odredi ekipu koja će im dostavljati podatke za majke.

"Nema ništa sporno. Budžetom je predviđeno 13 miliona eura za početak, a ukoliko bude bilo potrebno više novca, insistiraćemo u okviru Ministarstva finansija da nam se ta sredstva obezbijede. Naknade će biti isplaćivane svakog mjeseca, kao i ostala materijalna davanja, poslije dvadesetog", pojasnila je Kovačević. Prema njenim riječima pravo na nadoknade neće imati majke koje su u radnom odnosu ili imaju penziju, odnosno moraće da se odreknu jednog primanja. "Svakog mjeseca moraćemo da provjeravamo evidenciju da li se neka od žena koja je uzela nadoknadu u međuvremenu zaposlila i za to će nam biti potrebna velika kontrola i nadzor", poručila je Kovačević.

Naknada za majke troje djece koje su 15 godina bile na Birou rada iznosiće 193 eura od 1. januara 2016. godine, dok će 400 eura primati žene sa četvoro i više djece koje imaju 15 ili 25 godina radnog staža.

Prema Zakonu zaposlene majke sa troje i više djece koje imaju 25 ili 15 godina radnog staža primaće doživotnu mjesečnu naknadu u iznosu od 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo. Žena koja rodi troje i više djece, a na evidenciji Zavoda za zapošljavanje je najmanje 15 godina imaće pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini od 40 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori.

To pravo se ne može koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korišćenja penzije.

Izvor: Vebsajt CdM, 26.11.2015.