Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NEOPHODNA NOVA STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE

27.10.2020.


Posebna grupa EU za reformu javne uprave usvojila je obavezujuće zaključke, prema kojima nova vlada Crne Gore mora da nastavi optimizaciju javne uprave i usvoji novu strategiju reforme javne uprave (2021-2025).

Nova strategija će se pripremiti uzimajući u obzir srednjoročnu evaluaciju aktuelne Strategije do 2020. i u skladu sa Uredbom o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata ("Sl. list CG", br. 54/2018).

Posebna grupa za javnu upravu između Crne Gore i Evropske unije je formirana u cilju unapređenja postojeće strukture za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i fokus njenog djelovanja je reforma javne uprave Crne Gore.

Posebna grupa je dala još obavezujućih zaključaka.

Generalni sekretarijat Vlade će, prema obavezujućim preporukama, nastaviti sa radom na obezbjeđivanju sistematske primjene srednjoročnog planiranja rada, kao i na razvoju metodologije koja uključuje pripremu godišnjeg programa rada Vlade, obezbjeđujući, do sljedećeg sastanka, da se ona u potpunosti sprovodi u svim ministarstvima.

- Do sljedećeg sastanka, Ministarstvo javne uprave će usvojiti i započeti sa primjenom mehanizma usaglašenosti sa zahtjevima za konsultacije navedenim u Uredbi o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, razmatranjem svih nacrta zakona i strategija koji se podnose Vladi na odobrenje - dodaje se u zaključcima.

Pored toga, Crna Gora će obezbijediti da se registar svih organa javne uprave razvija i kontinuirano održava, ali i punu primjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

- Do sljedećeg follow-up sastanka, Crna Gora će dostaviti izvještaj o monitoringu sprovođenja Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018 i 34/2019), uključujući lokalni nivo i upravnu inspekciju - stoji u zaključcima.

Do kraja novembra 2020. godine, kako se dalje navodi, Ministarstvo javne uprave pripremiće izvještaj o sprovođenju Plana optimizacije javne uprave za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine, dok će izvještaj o sprovođenju Plana optimizacije javne uprave za period od 1. jula do 31. decembra 2020. biti završen tokom prvog kvartala 2021. godine.

Izvještaj koji pokriva čitav period primjene Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. biće dostupan tokom drugog kvartala 2021. godine.

Crna Gora se zaključcima obavezuje da će poboljšati pristup građana javnim informacijama, izradom novog zakona, a zatim će se implementirati akcioni plan kako bi se obezbijedilo optimalno i efikasno funkcionisanje Agencije za slobodan pristup informacijama u cilju smanjenja broja neriješnih predmeta i održavanja ovog trenda.

Vlada će nastaviti sa nesmetanom primjenom Zakona o upravnom postupku (""Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017) i preduzeće konkretne korake za poboljšanje pružanja usluga, posebno kroz dodatno pojednostavljenje administrativnog tereta i digitalizaciju.

Takođe, Crna Gora će definisati kredibilnu i relevantnu strategiju reforme upravljanja javnim finansijama za period nakon Programa reforme upravljanja javnim finansijama, a takođe će završiti punu implementaciju programskog budžetiranja, srednjoročnog budžetskog okvira i kapitalnog budžetiranja za državni budžet za 2022. godinu.

- Ministarstvo finansija Crne Gore osigurače da naredni izvještaj o javnim finansijama posebno pokriva stopu implementacije na godišnjem nivou. Takođe će identifikovati izazove i rizike i predložene mjere ublažavanja za njihovo prevazilaženje - navodi se između ostalog u zaključcima.

Crna Gora će, takođe, uvesti kvartalno izvještavanje o izvršenju programa u skladu sa budžetom, organizacionom i programskom formulacijom do kraja 2021. godine i postepeno povećavati kvalitet informacija sadržanih u njima, uključujući nefinansijske informacije.

- Ministarstvo finansija nastaviće da radi na jačanju kapaciteta za bolju pripremu izvještaja, a do sljedećeg sastanka ove Posebne grupe uspostaviće i početi da sprovodi proces kontrole kvaliteta, kako bi se obuhvatile sve oblasti uticaja - zaključuje se u dokumentu.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 24.10.2020.


Naslov: Redakcija