Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SET ZAKONA IZ OBLASTI KULTURE: Graditelji i dalje zaobilaze zakone

27.10.2020.


Inspektorat za kulturnu baštinu u prethodnoj godini obavio je 156 inspekcijskih pregleda i konstatovao 35 nepravilnosti. Dvanaest se odnosilo na oblast kulturnih dobara, tačnije na sprovođenje konzervatorskih mjera i izvođenje građevinskih radova bez rješenja i saglasnosti na konzervatorski projekat Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Iznos izrečenih novčanih kazni po prekršajnim nalozima bio je svega 3.300 eura.

Ostale nepravilnosti odnosile su se na oblast kulturne baštine u dijelu primjene Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Sl. list CG", br. 49/2010 i 40/2011 - dr. zakon), Zakona o spomen-obilježjima ("Sl. list CG", br. 40/2008, 40/2011 - dr. zakon i 2/2017), Zakona o bibliotečkoj djelatnosti "Sl. list CG", br. 49/2010 i 40/2011 - dr. zakon), Zakona o kinematografiji ("Sl. list CG", br. 42/2015 i 84/2018), te podzakonskih akata za primjenu navedenih pravnih propisa. U ovoj godini, inspektori su konstatovali dva oštećenja kulturnih dobara.

Kako je saopšteno iz inspektorata za kulturnu baštinu, koji funkcioniše u okviru Uprave za inspekcijske poslove, prvu nepravilnost u prošloj godini notirali su u martu na ostrvu Lastavica kada ja nadzorom utvrđeno da je OHM "Mamula Montenegro" DSD pristupio izvođenju pripremnih radova za izgradnju objekata turističkog kompleksa i to bez konzervatorskog projekta na koji je saglasnost dala Uprava za zaštitu kulturnih dobara. Inspektor je iz tih razloga zabranio dalje radove do dobijanja saglasnosti Uprave, a kontrolnim pregledom u maju 2019. konstatovano je da je "Mamula Montenegro" ispoštovala mjeru iz rješenja, te je postupak obustavljen.

U istom mjesecu 2019. godine, inspektori su obišli radove na arheološkom lokalitetu Duklja, koje je izvodio Glavni grad Podgorica. Inspektori su naložili uklanjanje staze koja je formirana na Duklji, kao i građevinskog materijala koji se nalazio sa desne strane od ulaza na arheološki lokalitet. Kontrolnim pregledom konstatovano je da je Glavni grad takođe ispoštovao naredbu, te je u aprilu obustavljen postupak.

Inspektori su morali da intervenišu i u Starom gradu Ulcinju, budući da je u aprilu 2019. godine CEDIS počeo ugradnju brojila, bez konzervatorskog projekta. Radovi su obustavljeni do pribavljanja konzervatorskih uslova. Na objektu uz zid Palate Marković u Perastu, investitor je u junu izvodio radove na otvaranju prozora i vrata, a inspekcijskim pregledom je konstatovano da je na katastarskoj parceli broj 112/1 KO Perast podignut objekat bez konzervatorskog projekta i bez građevinske dozvole i prijave radova nadležnom organu. Takođe, inspektori su utvrdili da je na objektu izvršeno otvaranje ulaznih vrata, od eloksirane bravarije bijele boje, a notirali su i formiranje dva stepenika. Investitor, čiji identitet Pobjeda nije dobila od Uprave za inspekcijske poslove, prekršio je Zakon o zaštiti kulturnih dobara pa je kažnjen sa 1.100 eura.

Inspektori su intervenisali i povodom ispisivanja uvredljivih grafita na Ljetnikovcu kralja Nikole u Nikšiću, u septembru prošle godine. Izlaskom na lice mjesta utvrđeno je da su grafiti u međuvremenu uklonjeni sa fasade, te je postupak završen. Investitori u Prčnju, čiji identitet takođe nije otkriven u odgovorima Pobjedi, u oktobru prošle godine započeli su gradnju bespravnog objekta na katastarskim parcelama koje su kao prirodno i kulturno dobro upisane na listu svjetske baštine UNESCO. Nijesu imali konzervatorski projekat, pa je inspektor zabranio dalje izvođenje radova, a investitori su kažnjeni sa 1.100 eura. Bez konzervatorskog projekta rađeno je i u Perastu, a inspektor je zabranio izvođenje radova i izdao prekršajni nalog u iznosu od 1.100 eura. Utvrđeno je i da je investitor objekat radio bez građevinske dozvole i istaknute table sa podacima o radovima, pa je predmet proslijeđen na postupanje inspekciji MORT-a.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 25.10.2020.


Naslov: Redakcija