Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NEMA ZAINTERESOVANIH ZA IMOVINU SOLANE


Na oglas za prodaju cjelokupne imovine Solane "Bajo Sekulić", po početnoj cijeni od 149 miliona eura, nije stigla nijedna ponuda. Stečajni upravnik, Ognjen Jovović rekao je da će naknadno odlučiti o uslovima raspisivanja narednog oglasa.

"Shodno Zakonu o stečaju ("Sl. list CG", br. 1/2011) nemamo drugu mogućnost nego da raspišemo oglas, a odluka o tome će biti donijeta u predviđenim rokovima", naveo je Jovović.

Na prodaju je bila ponuđena nepokretna i pokretna imovina koju čine zemljište, poslovne zgrade, elektroenergetski i objekti za vodu i gasovod, kanali, sve locirano u Opštini Ulcinj na površini od oko 14,5 miliona kvadrata, kao i tehnološka i kancelarijska oprema, građevinska mehanizacija i transportna sredstva.

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imale su sve kompanije i građani iz zemlje i inostranstva koji uplate depozit za učešće od jedan odsto početne cijene ili prilože garanciju poslovne banke na naznačenu vrijednost, neopozivu i naplativu na prvi poziv.

Stečajna uprava raspisala je početkom oktobra oglas za prodaju oko tri hiljade tona soli ulcinjske Solane "Bajo Sekulić", koja je lagerovana u krugu fabrike, na koji su dostavljene dvije ponude.

Cijena predviđena oglasom po toni iznosila je 39 eura bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

U kompaniju je 2005. godine uveden programirani stečaj zbog duga od 13 hiljada eura, a šest godina kasnije i klasični, koji je rezultirao otpuštanjem svih radnika.

Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore preuzelo je početkom septembra u jednogodišnji zakup imovinu Solane "Bajo Sekulić".

U cilju zaštite biodiverziteta, Nacionalni parkovi će preduzimati potrebne mjere i radnje kako bi se održao i unaprijedio uspostavljeni ekosistem u zakupljenom području.

Izvor: Vebsajt RTCG, 26.10.2015.