Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA: Udruženje banaka predložilo je da se u Nacrt zakona unese odredba da se svi podaci o klijentu i njegovom računu mogu dostaviti Upravi policije, Poreskoj upravi, stečajnom upravniku i likvidatoru

27.09.2017.


Udruženje banaka predložilo je da se u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama unese odredba da se svi podaci o klijentu i njegovom računu mogu dostaviti Upravi policije, Poreskoj upravi, stečajnom upravniku i likvidatoru.

Prema predloženoj odredbi, podaci o klijentu i njegovom rečunu, koji se sada smatraju bankarskom tajnom, mogli bi se dostavljati i stranoj banci koja ima učešće u kapitalu ili glasačkim pravima najmanje 50 odsto.

Javna rasprava o tom i Nacrtu zakona o sanaciji banaka završena je 11. septembra, a primjedbe, koje je objavilo Ministarstvo finansija, dostavili su, pored Udruženja banaka, i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i Sindikat banaka.

Iz Udruženja banaka su ukazali da banke svakodnevno dobijaju zahtjeve za dostavu kompletnih podataka o klijentu i njegovim računima od Poreske i Uprave policije, koje sada odbijaju, a smatraju logičnim da im ih daju.

Predloženo je i da podaci koji se odnose na urednost ispunjavanja obaveza klijenata ne predstavljaju bankarsku tajnu.

"Od momenta kada klijenti zapadnu u poteškoće sa otplatom često dolazi do povreda ugovora, među kojima je i izbjegavanje uredne dostave akata. Zato predlažemo javnu objavu, koja važi samo kada je nemoguće klijentu dostaviti pisani akt neposredno ili putem pošte", navodi se u primjedbama.

Bankari smatraju da ni za otkup potraživanja nije potrebna prethodna saglasnost dužnika i predlažu da banka može dostavljati trećim licima podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu za otkup potraživanja.

Predložena je i eksternalizacija, odnosno povjeravanje poslova trećim licima, bez prethodnog odobrenja Centralne banke, kao i da banke imaju dva direktora.

Ovdje možete preuzeti izvještaj sa javne rasprave - Zakon o bankama

Ovdje možete preuzeti izvještaj sa javne rasprave - Zakon o sanaciji banaka


IZVOR: Vebsajt RTCG, 26.09.2017.


Naslov: Redakcija