Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA KOMISIJE ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA


Na osnovu člana 32 stav 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu ("Sl. list CG", br. 55/2016 i 57/2016 - ispr.), Ministarstvo pravde upućuje javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita

 Član Komisije za polaganje pravosudnog ispita i njegov zamjenik može biti ugledni pravnik koji ima položen pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva.

Kandidati prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova (ovjerena kopija uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu i potvrda o radnom iskustvu) mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića 3. Prijava treba da sadrži lične podatke, kratku biografiju i kontakt telefon.

Blagovremeno prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove biće obaviješteni o terminu intervjua sa ministrom pravde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 26.09.2016.