Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN OKRUGLI STO "PODSTICANJE DIREKTNIH INVESTICIJA - OPŠTINA SIGURAN PARTNER"


Na Okruglom stolu "Podsticanje direktnih investicija - Opština siguran partner" održanom 24. jula 2015. godine, predstavnici Ministarstva ekonomije, Sekretarijata za razvojne projekte i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) su održali prezentacije i sa prisutnim predstavnicima opština razmijenili iskustva o aktuelnom investicionom ambijentu u Crnoj Gori i regionu, pritom ih upoznavši sa podsticajima koje predviđa Uredba o podsticanju direktnih investicija("Sl. list CG", br. 8/2015).

Načelnik Odsjeka za investicije u Ministarstvu ekonomije Boris Rebić, ukazao je na glavne aspekte investicionog ambijenta u Crnoj Gori, pri čemu je dao poseban osvrt na povoljnosti koje za ekonomski razvoj opština pojedinačno i države u cjelini pružaju biznis zone. S tim u vezi, istakao je da se do sada osam lokalnih samouprava uključilo u realizaciju projekta biznis zona, od kojih je poslovanje ostvareno u tri biznis zone, kao i da se pogodnosti koje pruža Biznis zona mogu koristiti zajedno, sa pogodnostima iz Uredbe o podsticanju direktnih investicija ("Sl. list CG", br. 8/2015), uz ograničenja koja predviđa Zakon o kontroli državne pomoći ("Sl. list CG", br. 74/2009 i 57/2011).

Tokom izlaganja Anje Čvorović, načelnice Odsjeka za pripremu, analizu i monitoring investicionih ugovora u Sekretarijatu za razvojne projekte, predstavnicima lokalnih samouprava predočene su prednosti koje predviđa Uredba o podsticanju direktnih investicija, koje se prije svega ogledaju u finansijskim podsticajima za ulaganja, a koja se kreću u rasponu od tri do deset hiljada eura po novom radnom mjestu. Navedenim javnim oglasom predviđeno je da se sredstva za podsticanje direktnih investicija mogu dodijeliti za investicione projekte čija je minimalna vrijednost ulaganja 500.000 eura i kojima se obezbjeđuje otvaranje najmanje 20 novih radnih mjesta u roku od tri godine, od dana zaključenja ugovora o korišćenju sredstava.

"Aktivnosti na privlačenju direktnih investicija, poput ovih pokrenutih Uredbom o podsticanju direktnih investicija, najviše uslova za uspjeh će imati ukoliko se sprovode u saradnji nadležnih državnih organa i organa lokalne samouprave, kao neizostavnih partnera u ovom poslu. U tom pogledu, okrugli sto, kao i buduća okupljanja sličnim povodom, imaće za cilj da se predstavnici opština upoznaju sa vrstom podsticaja i načinom korišćenja podsticajnih sredstava, kako bi isto na adekvatan način predstavili potencijalnim investitorima", zaključila je Anja Čvorović.

Ana Zelenović, konsultantkinja UNDP-a, upoznala je prisutne sa pozitivnim iskustvima Republike Srbije kada je u pitanju finansijska pomoć investicijama, i tom prilikom je istakla da: "Prema inicijalnim procjenama, kroz direktne i indirektne prihode državnog budžeta Republike Srbije, budžete lokalnih samouprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća, ukupno odobreni podsticaji se vraćaju u periodu manjem od dvije godine."

Nakon navedenih uvodnih izlaganja, vođena je diskusija u kojoj su predstavnici opština iznosili viđenja o aktuelnom investicionom ambijentu na nivou njihovih lokalnih samouprava i očekivanja u vezi sa implementacijom Uredbe o podsticanju direktnih investicija. Takođe, predstavnici opština su od strane Jelene Bijelić, samostalne savjetnice u Sekretarijatu za razvojne projekte, dobili sugestije oko načina popunjavanja Upitnika o, između ostalog, investicionim potencijalima i olakšicama za investitore na nivou opština, koji će poslužiti u svrhu što boljeg budućeg prezentovanja lokalnih samouprava zainteresovanim investitorima. 

Izvor: Vebsajt Sekretarijat za razvojne projekte, 24.07.2015.