Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

U PRVA TRI MJESECA 2015. GODINE ZAKLJUČENA 204 NOVA UGOVORA NA TRŽIŠTU LIZINGA


Na crnogorskom tržištu lizinga u prva tri mjeseca 2015. godine zaključena su 204 nova ugovora, čija je vrijednost, prema podacima Ministarstva finansija, oko 2,99 miliona eura.

Novi ugovori se, kako je navedeno, odnose na tri lizing kuće u Crnoj Gori, jer jedna nije odobravala nove plasmane tokom prvog kvartala. U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj novih ugovora manji je 35 odsto.

"Smanjenje obima lizing posla u pogledu broja novih plasmana zaključenih u prvom kvartalu bazirano je na karakteristikama crnogorske privrede i smanjenoj tražnji u periodu zimske sezone", navela je samostalna savjetnica u Ministarstvu finansija, Slađana Pavlović.

Aktivnih ugovora na kraju prvog kvartala bilo je oko četiri hiljade, čija je vrijednost 52,14 miliona eura. U periodu od godinu, prestalo je da bude aktivno oko 1,74 hiljade ugovora.

Pavlović je navela da je u strukturi korisnika lizinga nastavljen trend većeg učešća preduzeća u odnosu na građane u ukupnom broju ugovora. Takođe, evidentno je da u prvom kvartalu nijesu zaključivani ugovori sa preduzetnicima.

"Ugovori finansijskog lizinga, kao i vrijednosti zaključenih ugovora, i dalje imaju značajno učešće u ukupnom broju sklopljenih ugovora. U ukupnom broju, ugovori finansijskog lizinga su činili 88,7 odsto, dok su ostatak činili ugovori operativnog lizinga", navela je Pavlović.

Na osnovu strukture broja ukupno zaključenih ugovora po osnovu predmeta lizinga, putnički automobili imaju najveći udio od oko 89 odsto u ukupnom iznosu lizing plasmana, iako je u odnosu na prethodni kvartal broj zaključenih ugovora u vezi sa putničkim automobilima smanjen oko 38 odsto, kao i njihova vrijednost oko 39 odsto.

U pogledu sektorske stukture plasmana zaključenih u prvom kvartalu, dominiraju ugovori u okviru sektora trgovine, 31,5 odsto, potom ostalih usluga 28,1 odsto i sektoru saobraćaja 22,6 odsto.

Lizing uslugama u Crnoj Gori bave se četiri lizing kuće i dvije banke.

U prvom kvartalu su lizing kuće ostvarile dobit od oko 537.000 eura, a pozitivan rezultat imale su tri od ukupno četiri lizing kuće.

Izvor: Vebsajt CdM, 26.07.2015.