Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

USTAVNI SUD CG: 27. juna 2017. godine IX sjednica Suda

27.06.2017.


Na osnovu odredbe člana 28. stav 1. Poslovnika Ustavnog suda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 7/2016), zakazujem IX sjednicu Ustavnog suda za 27. jun (utorak) 2017. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa V sjednice Ustavnog suda, od 19. aprila 2017. godine i VIII sjednice Ustavnog suda, od 29. maja 2017. godine;

2. U-I broj 50/14

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 50 stav 6 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014) i člana 11 stav 9 Zakona o budžetu Crne Gore za 2014. godinu ("Sl. list CG", br. 61/2013);

3. U-I broj 16/15

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 14 i 22 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list CG", br. 13/2007, 79/2008, 86/2009, 78/2010, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 62/2013, 8/2015 i 22/2017);

4. U-I broj 7/16

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 397a st. 2, 3 i 4 Zakona o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon i 48/2015);

5. U-I broj 26/16

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 37a Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Sl. list CG", br. 33/2012, 58/2014 i 14/2017 - odluka US);

6. U-II broj 46/14

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 3 Uredbe o posebnim troškovima korišćenja arhivske građe i usluga Državnog arhiva ("Sl. list CG", br. 6/2014), koju je donijela Vlada Crne Gore;

7. U-II broj 1/15

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 4 Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom radnog vremena ("Sl. list CG", br. 58/2014), koji je donijelo Ministarstvo rada i socijalnog staranja;

8. U-II broj 5/15

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 44 stav 1 alineja 12 i stav 2 Odluke o gradskom i prigradskom saobraćaju i auto-taksi prevozu ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 4/2015), koju je donijela Skupština opštine Ulcinj);

9. U-II broj 39/16

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju Studije lokacije "Sektor 29" ("Sl. list CG", br. 86/2009) i Odluke o izradi Studije lokacije "Sektor 29" ("Sl. list CG", br. 15/2007), koje je donijela Vlada Crne Gore;

10. U-II broj 2/17

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Rješenja o standardu zanimanja Ovlašćeni računovođa/ovlašćena računovođa, br. 100-169/15-2, od 16. decembra 2015. godine ("Sl. list CG", br. 78/2015), koje je donijelo Ministarstvo rada i socijalnog staranja;

11. U-II broj 21/17

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Odluke o raspisivanju konkursa za izbor direktora škole, broj 302, koju je donio Školski odbor JUOŠ "Vuk Karadžić" Podgorica, na sjednici od 18. maja 2017. godine;

12. U-I broj 32/14

Predlog za donošenje odluke u postupku ocjene ustavnosti odredaba člana 65 stav 5 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006, 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014, 47/2014 - odluka US i 12/2016 - odluka US);

13. U-II broj 13/14

Predlog za donošenje odluke u postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 57 stav 3, u dijelu koji glasi: "iz redova kandidata izborne liste koja je na izborima ušla u Skupštinu opštine sa najmanje jednim mandatom, većinom glasova ukupnog broja odbornika", Statuta Opštine Herceg Novi ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 15/2004, "Sl. list RCG", br. 57/2005 - odluka US, "Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 31/2006 i 14/2007 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 16/2009 i 16/2011), koji je donijela Skupština Opštine Herceg Novi i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke;

14. U-II broj 36/15

Predlog za donošenje odluke u postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o realizaciji rekonstrukcije seoskog vodovoda "Završ, Đurička Rijeka", broj 031-613, od 20. septembra 2013. godine, koji su zaključili predsjednik Opštine Plav i predsjednik Režijskog odbora za vodovod "Završ – Đurička Rijeka, Kumanice";

15. U-II broj 26/16

Predlog za donošenje odluke u postupku ocjene ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 14 u dijelu koji glasi: "a primjenjivaće se od dana donošenja", Odluke o budžetu Opštine Ulcinj za 2016. godinu ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 17/2016), koju je donijela Skupština opštine Ulcinj;

16. Už-III broj 573/14

Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Crne Gore, Rev.br. 186/14, od 2. jula 2014. godine;

17. Už-III broj 352/15

Ustavna žalba izjavljena protiv presuda Vrhovnog suda Crne Gore, Rev.br. 272/15, od 18. marta 2015. godine, Višeg suda u Bijelom Polju, Gž.br. 2401/14, od 26. novembra 2014. godine i Osnovnog suda u Podgorici, P.br. 1600/12, od 17. februara 2014. godine;

18. Už-III broj 756/15

Ustavna žalba izjavljena protiv presude Višeg suda u Podgorici, Gž.br. 1759/14, od 2. juna 2015. godine;

19. Už-III broj 874/15

Ustavna žalba izjavljena protiv presuda Vrhovnog suda Crne Gore, Rev.br. 758/15, od 23. septembra 2015. godine, Višeg suda u Bijelom Polju, Gž.br. 5373/14, od 17. marta 2015. godine i Osnovnog suda u Podgorici, P.br. 1623/12, od 28. oktobra 2014. godine;

20. Už-III broj 925/15

Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Crne Gore, Rev.br. 1154/15, od 20. oktobra 2015. godine;

21. Už-III broj 1002/15

Ustavna žalba izjavljena protiv presuda Vrhovnog suda Crne Gore, Rev.br. 1128/15, od 20. oktobra 2015. godine, Višeg suda u Podgorici, Gž.br. 2238/15, od 18. juna 2015. godine i Osnovnog suda u Podgorici, P.br. 1632/12, od 11. marta 2015. godine;

22. U-III broj 717/16

Ustavna žalba izjavljena protiv presuda Vrhovnog suda Crne Gore, Rev.br. 773/16, od 13. sep5tembra 2016. godine, Višeg suda u Podgorici, Gž.br. 3077/15-12, od 5. aprila 2016. godine i Osnovnog suda u Podgorici, P.br. 376/15, od 30. aprila 2015. godine;

23. U-III broj 858/16

Ustavna žalba izjavljena protiv presuda Vrhovnog suda Crne Gore, Rev.br. 817/16, od 16. novembra 2016. godine, Višeg suda u Podgorici, Gž.br. 274/16-12, od 13. maja 2016. godine i osnovnog suda u Podgorici, P.br. 2861/15, od 20. novembra 2015. godine;

24. U-III broj 182/17

Ustavna žalba izjavljena protiv Odluke Skupštine Crne Gore 26. saziva broj 00-75/17-1/4, od 15. februara 2017. godine;

25. U-III broj 183/17

Ustavna žalba izjavljena protiv odluke Skupštine Crne Gore 26. saziva, broj 00-75/17-1/3, od 15. februara 2017. godine;

26. U-III broj 238/17

Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Crne Gore, Rev.br. 110/17, od 16. februara 2017. godine;

27. U-III broj 270/17

Ustavna žalba izjavljena protiv Naredbe o proširenju istrage Specijalnog državnog tužilaštva, Kti-S. br. 15/16, od 7. marta 2017. godine;

28. U-III broj 271/17

Ustavna žalba izjavljena protiv Naredbe o proširenju istrage Specijalnog državnog tužilaštva, Kti-S. br. 15/16, od 7. marta 2017. godine;

29. Tekuća pitanja.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 22.06.2017.


Naslov: Redakcija