Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 27. juna 2016. godine Deveta - posebna śednica prvog redovnog zasijedeanja i sednice Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za rodnu ravnopravnost, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Zakonodavnog odbora, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za ljudska prava i slobode - Razmatranje amandmana na prijedloge zakona


Deveta - posebna śednica prvog redovnog zasijedeanja u 2016. godini biće održana 27. juna 2016. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Plenarnoj sali.

Dnevni red:

- Premijerski sat

52. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu biće održana 27. juna 2016. godine, sa početkom u 09:30 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

1. Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2015. godinu;

2. Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore u 2015. godini;

3. Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2015. godinu;

4. Plan parlamentarnog nadzora za 2016. godinu;

5. Tekuća pitanja.

64. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost biće održana 27. juna 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

1. Strategija zaštite od nasilja u porodici 2016-2020;

2. Informacija o sprovođenju Strategije zaštite od nasilja u porodici za 2014.godinu;

3.Smjernice za jačanje međuinstitucionalne saradnje, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica, u cilju sprječavanja i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici;

4. Tekuća pitanja.

75. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport biće održana 27. juna 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Bijelom salonu.

Dnevni red:

1. Amandmani na Prijedlog zakona o inovativnoj djelatnosti:

- 6 amandmana, koje su podnijeli poslanici Jelisava Kalezić i Aleksandar Damjanović (klasifikacioni broj 25/15-1/4 EPA 969 XXV od 21. 06. 2016.).

164. i nastavak 163. śednice Zakonodavnog odbora biće održane 27. juna 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red (164. śednica)

1. Amandmani (32) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i to:

- 26 amandmana koje su podnijeli poslanici/ce: Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Radosav Nišavić, Danijela Marković, Danko Šarančić i Jelisava Kalezić;

- 3 amandmana koje su podnijeli poslanici: Velizar Kaluđerović, Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović;

- 2 amandmana koje je podnio poslanik Izet Bralić;

- amandman koji su podnijeli poslanici: Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović;

2. Amandmani (7) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i to:

- 5 amandmana koje je podnio poslanik Srđan Milić;

- 2 amandmana koje su podnijeli poslanice/k:Marta Šćepanović, Azra Jasavić i Filip Vuković;

3. Amandmani (6) na Prijedlog zakona o inovativnoj djelatnosti, koji su podnijeli poslanica/k Jelisava Kalezić i Aleksandar Damjanović;

4. Amandmani (5) na Prijedlog zakona o sudskim vještacima, koji su podnijeli poslanici: Almer Kalač, Rešad Sijarić i Suljo Mustafić;

5. Amandmani (3) na Prijedlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i to:

- 2 amandmana koje su podnijeli poslanici: Almer Kalač, Rešad Sijarić i Suljo Mustafić;

- amandman koji je podnio poslanik Miloš Konatar;

6. Amandmani (2) na Prijedlog zakona o tumačima, koje je podnio poslanik Andrija Popović;

7. Amandmani (2) na Prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, koji su podnijeli poslanik/ca dr Halil Duković i Marta Šćepanović;

8. Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koji su podnijeli poslanik/ca Zoran Jelić i Marta Šćepanović;

9. Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, koji su podnijeli poslanici Aleksandar Damjanović i Danko Šarančić;

10. Amandman na Prijedlog zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa, koji su podnijeli poslanica/k Maida Bešlić i Filip Vuković;

11. Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnio poslanik Srđan Milić.

Dnevni red (163. śednica)

1. Predlog rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO, koji je podnijela grupa poslanika.

2. Amandmani (2) na Prijedlog zakona o tumačima i to:

- 1 amandman koji su podnijeli poslanik/ca: Genci Nimanbegu i Ljerka Dragičević; i

- 1 amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović.

3. Amandmani (3) na Prijedlog zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i to:

- 2 amandmana koja su podnijeli poslanica/k: Azra Jasavić i Goran Tuponja; i

- 1 amandman koji je podnijela poslanica Draginja Vuksanović.

4. Amandman na Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji koji je podnijela poslanica Marta Šćepanović.

5. Amandmani (2) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost koji su podnijeli poslanici/a: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Zoran Jelić.

6. Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju koji su podnijeli poslanici/a: Zoran Jelić, Filip Vuković i Marta Šćepanović.

7. Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama koji je podnio poslanik Goran Tuponja.

8. Amandmani (2) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji su podnijeli poslanici/a: Predrag Sekulić, Branko Čavor i Marta Šćepanović.

9. Amandmani (4) na Prijedlog zakona o zaštiti prirode i to:

- 3 amandmana koje su podnijeli poslanici/e: Jelisava Kalezić, Danko Šarančić, Danijela Marković i Aleksandar Damjanović; i

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Danko Šarančić i Aleksandar Damjanović.

10. Amandmani (8) na Prijedlog zakona o održavanju stambenih zgrada i to:

- 3 amandmana koja su podnijeli poslanici: Neven Gošović,

Velizar Kaluđerović, Obrad Gojković i mr Dritan Abazović;

- 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Jelisava Kalezic i Aleksandar Damjanović;

- 1 amandman koji su podnijeli poslanik/ca: Filip Vuković i Marta

Šćepanović;

- 1 amandman koji je podnio poslanik Goran Tuponja; i

- 1 amandman koji su podnijeli poslanik/ca: Goran Tuponja i Azra Jasavić.

11. Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu koji su podnijeli poslanici: Srđan Milić, Danko Šarančić i Aleksandar Damjanović.

12. Amandmani (3) na Prijedlog zakona o vinu i to:

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici Danko Šarančić i Aleksandar Damjanović;

- 1 amandman koji je podnio poslanik Goran Tuponja; i

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici/a: Predrag Sekulić, Branko Čavor i Marta Šćepanović.

13. Amandman na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju koji su podnijeli poslanici/a: Predrag Sekulić, Branko Čavor i Marta Šćepanović.

14. Amandmani (6) na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i to:

- 2 amandmana koji su podnijeli poslanica/k: Jelisava Kalezić i Aleksandar Damjanović;

- 2 amandmana koji su podnijeli poslanik/ca: Zoran Jelić i Marta Šćepanović;

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Neven Gošović, Velizar Kaluđerović i Mladen Bojanić; i

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici Neven Gošović i mr Dritan Abazović.

15. Amandmani (3) na Prijedlog zakona o mladima koje je podnio poslanik Andrija Popović.

16. Amandmani (2) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama koje su podnijeli poslanik/ca: Filip Vuković i Marta Šćepanović.

17. Amandmani (2) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji su podnijeli poslanici/a: Veljko Zarubica, Zoran Jelić i Marta Šćepanović.

18. Amandmani (2) na Prijedlog odluke o obrazovanju privremenog parlamentarnog odbora za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća i to:

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici: Velizar Kaluđerović, Neven Gošović, Mladen Bojanići mr Dritan Abazović; i

- 1 amandman koji su podnijeli poslanici dr Predrag Sekulić i Radivoje Lala Nikčević.

59. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje biće održana 27. juna 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Bijelom salonu.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika sa 55, 56, 57. i 58. sjednice -

1. Amandman (jedan) na Prijedlog zakona o biocidnim proizvodima koji je podnijela Vlada Crne Gore.

2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

66. śednica Odbora za ljudska prava i slobode biće održana 27. juna 2016. godine, sa početkom u 11:30 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

Usvajanje:

- Zapisnika sa 64. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 25. maja 2016. godine i

- Zapisnika sa 65. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode, održane 2. juna 2016. godine

1. Razmatranje Amandmana (2) na Prijedlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, koje su podnijeli poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović;

2. Izjašnjavanje o:

(1) Izvještaju (sa Prijedlogom zaključka) o razmatranju Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2015. godinu;

(2) Izvještaju (sa Prijedlogom zaključka) o razmatranju Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu;

(3) Izvještaju o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2015. godini sa Izvještajem Odbora (sa Prijedlogom zaključka);

(4) Informaciji o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Konferenciji "Zakon, politika, društvo i diskriminacija", održanoj 19. i 20. aprila 2016. godine u Podgorici, u organizaciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, OEBS-a i Savjeta Evrope.

3. Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa advokatom specijalizovanim za prava osoba sa invaliditetom Džonom L.Vodačem, održanog 18. maja 2016. godine u Podgorici;

4. Tekuća pitanja.

 

Izvor: Press služba Skupštine, 26.06.2016.