Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 28. maja 2015. biće održane 93. sednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 121. sednica Zakonodavnog odbora i 45. sednica Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje


93. sednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

93. sednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranjebiće održana u četvratk, 28. maja 2015 godine, uPlavoj sali sa početkom u 9,00 časova.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. list RCG", br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 13/2007 - dr. zakon, 79/2008, 14/2010, 78/2010, 34/2011, 40/2011 - dr. zakon, 66/2012, 39/2011 - dr. zakon, 36/2013 - dr. zakon, 38/2013, 61/2013, 6/2014 - ispr., 60/2014 i 10/2015), koji je podnijela poslanica doc.dr Branka Bošnjak;

2. Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 27/2013 i 1/2015), koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

3. Predlog zakona o dopunama Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 - dr. zakon), koji su podnijeli poslanici doc.dr Branka Bošnjak, Milutin Đukanović, Vladislav Bojović, Janko Vučinić i prof.dr Jelisava Kalezić;

4. Upoznavanje članova Odbora sa Izvještajem sa kontrolnog saslušanja, održanog povodom aktuelne situacije u nikšićkoj željezari "Toščelik".

121. sednica Zakonodavnog odbora

121. sednica Zakonodavnog odbora biće održana u četvratk, 28. maja 2015 godine, uPlavom salonu sa početkom u 10,00 časova.

Dnevni red:

1. Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US i 2/2015 - odluka US);

2. Predlog Zakona o arbitraži;

3. Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006);

4. Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu ("Sl. list CG", br. 72/2010);

5. Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi ("Sl. list RCG", br. 11/2004 i 13/2004 - ispr.);

6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda ("Sl. list RCG", br. 52/2004 i "Sl. list CG", br. 32/2011, 47/2011 - ispr. i 28/2012 - dr. zakon);

7. Prijedlog Zakona o zaštiti potrošača- korisnika finansijskih usluga, koji je podnio poslanik Andrija Popović;

8. Predlog Zakona o dopunama Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 - dr. zakon), koji su podnijeli poslanici: doc. dr Branka Bošnjak, Milutin Đukanović, Vladislav Bojović, Janko Vučinić i prof. dr Jelisava Kalezić;

9. Predlog Zakona o izmjenama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/2002, 31/2005 i 49/2007 i "Sl. list CG", br. 4/2008 - dr. zakon, 21/2009 - dr. zakon, 45/2010, 40/2011 - dr. zakon, 45/2011, 36/2013 - odluka US, 39/2013 i 44/2013 - ispr.), koji su podnijeli poslanici: doc. dr Branka Bošnjak, Milutin Đukanović, Vladislav Bojović, Janko Vučinić i prof. dr Jelisava Kalezić;

10. Predlog Zakona o dopuni Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/2002 i 49/2007 i "Sl. list CG", br. 45/2010, 40/2011 - dr. zakon i 39/2013), koji su podnijeli poslanici: Milutin Đukanović, doc. dr Branka Bošnjak, Janko Vučinić i Vladislav Bojović.

45. sednica Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

45. sednica Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje biće održana 28. maja 2015. godine u Crvenom salonu, sa početkom u 10,00 sati.

Dnevni red

- Realizacija Zaključaka Skupštine Crne Gore od 27. decembra 2014. godine, broj: 00-63-10/14-28/6, ("Službeni List CG", broj 1/15), koji se odnose na stanje životne sredine u Pljevljima.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 26.05.2015.

SKUPŠTINA CG: Šesta – posebna sednica prvog redovnog zasijedanja u 2015. godini 27. maja

Četvrtog dana, 26. maja 2015. godine, pete śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, završena je rasprava o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha ("Sl. list CG", br. 25/2010 i 40/2011 - dr. zakon) i Predlogu zakona o izmjeni Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. list RCG", br. 80/2005 i "Sl. list CG", br. 54/2009 i 40/2011 - dr. zakon), nakon čega je počela rasprava o Predlogu zakona o kooperativama.

Šesta – posebna sednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini, je zakazana za sredu, 27. maj 2015. godine, u 12 sati. Na dnevnom redu su Premijerski sat i poslanička pitanja.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 26.05.2015.