Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O NAKNADI ŠTETE ŽRTVAMA KRIVIČNOG DJELA


Žrtve krivičnog djela nasilja izvršenih sa umišljajem, imaće pravo na novčanu naknadu iz budžeta Crne Gore, radi otklanjanja štetnih posljedica za njihovo fizičko i psihičko zdravlje.

Predlog zakona o naknadi štete žrtvama krivičnog djela nasilja nalazi se u skupštinskoj proceduri.

"Naknada se isplaćuje ukoliko se u postupku procijeni da je žrtvi neophodno odmah isplatiti naknadu prije pokretanja sudskog iii drugog postupka a radi pravovremenog otklanjanja štetnih posledica za fizičko i psihičko zdravlje žrtve", kaže se u obrazloženju.

Pravo na naknadu štete, kako je predloženo, ima lice koje je oštećeno krivičnim djelom - kod koga je nastupila smrt, teška tjelesna povreda iii teško narušenje fizičkog i psihičkog zdravlja.

Precizira se da pravo na naknadu može ostvariti samo zbog posljedica lcrivičnog djela učinjenog prema žrtvi na teritoriji Cme Gore, na cmogorskom brodu ili u crnogorskom vazduhoplovu bez obzira gdje se brod, odnosno vazduhoplov nalazio u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

"Jedan od uslova uslov za priznanje prava na naknadu je da je krivično djelo prijavljeno policiji ili državnom tužilaštvu kao krivično djelo", kaže se upredloženom zakonu.

Nadležni organ za ostvarivanje ovog prava je Komisija za naknadu žrtvama krivienih djela nasilja koju će imenovati Vlada Cme Gore. Komisiju čine predsjednik, četiri člana i njihovi zamjenici, koji se biraju na četiri godine.

Predsjednik Komisije je sudija Vrhovnog suda, dok su članovi iz reda zamjenika vrhovnog držvnog tužioca, predstavnika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, ministarstava pravde i finansija i stručnih lica iz oblasti socijalne zaštite.

Izvor: Vijesti, 26.4.2015.