Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PROSJEČNO VRIJEME CARINJENJA POŠILJKE SAT I 27 MINUTA

27.03.2017.


Prosječno vrijeme carinjenja pošiljke na crnogorskim graničnim prelazima, u prosjeku traje sat i 27 minuta, što je 34 odsto vremena potrebnog da se završi procedura puštanja robe u slobodan promet na terminal, saopšteno je na sjednici odbora udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore.

Postupak izvoza preko Terminala Podgorica i graničnog prelaza Dobrakovo traje u prosjeku 8 sati i 7 minuta, od čega se 72 odsto (5 I po sati) odnosi na unutrašnji transport od terminala do graničnog prelaza.

"Za uvoz roba avio putem u prosjeku je potreban jedan dan, 13 časova i 29 minuta. Ovo vrijeme uključuje period od slijetanja aviona na aerodrom do otpreme pošiljke iz aerodromskog skladišta. Izvoz roba sa aerodroma Podgorica u prosjeku traje 2 sata i 8 minuta, računajući vrijeme od prijema robe na prevoz od strane aerodromske kargo sluzbe do momenta utovara pošiljke na avion", navodi se u saopštenju PKCG.

Prosječno vrijeme tranzita robe preko luke Bar u prosjeku traje 3 dana, 14 sati i 6 minuta, računajući od momenta zavođenja dolaznog manifesta (u načelu, 24 sata prije uplovljavanja broda u luku) kod carinskog organa do razduženja tranzitne deklaracije na izlaznoj carinskoj ispostavi.

Studija je sprovedena u četiri carinske ispostave: Terminal Podgorica, granični prelaz Dobrakovo, Slobodna zona Bar i na Aerodromu Podgorica, u periodu od 19. novembra 2016. do 15. decembra 2016. godine, tokom sedam uzastopnih dana na svakoj pojedinačnoj lokaciji.

Predsjednik Odbora Radulović je istakao da je organizacija rada inspekcijskih službi na graničnom prelazu, koja je uslovljena nedostatkom kadrova, usko grlo za brži protok roba.

"Smatra, takođe, da bi proceduru ubrzalo poštovanje evropske prakse u smislu smanjenja procenta fizičke kontrole pošiljki", navodi se u saopštenju.

O izmjenama i dopunama Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona govorio je Mitar Bajčeta iz Ministarstva finansija.

One su predviđene u okviru implementacije projekta "Prethodna obrada za ekspresne pošiljke", a u skladu sa Sporazumom o trgovinskim olakšicama.

Cilj je ubrzanje postupka sa ekspresnim pošiljkama.

"Očekivanja su da će elektronska aplikacija biti implementirana u carinski infromacioni sistem UC u junu 2017.godine, za kada je planiran završetak Projekta. Predlog Uredbe je djelimično usaglašen sa evropskom legislativom. Uredbom se uređuje carinski postupak sa ekspresnim pošiljkama, definišu rokovi za podnošenje manifesta kojim se najavljuje prispjeće pošiljki, zatim pojedinačne grupe pošiljki u skladu sa važećim propisima, te propisuju način i vrste dokumenata za njihovo puštanje u slobodan promet", navodi se u saopštenju.

Odredbama Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona omogućeno je kompanijama da robu deklarišu bespapirno, koristeći IT tehnologije.

"Robu deklarisanu za tranzit moći će direktno da otpremaju do granične carinske ispostave, odnosno da onu za stavljanje u uvozni carinski postupak direktno dopremaju od granične carinske ispostave u svoje prostorije, bez potrebe da je dovoze do unutrašnje carinarnice", saopšteno je iz PKCG.

Propisani su uslovi za sticanje statusa ovlašćenog pošiljaoca i ovlašćenog primaoca i propisani obrasci za izdavanje odobrenja za taj status.

"Prilikom razmatranja Izvještaja o radu za 2016. godinu, rečeno je da su aktivnosti Odbora udruženja špeditera u 2016. godini bile usmjerene na praćenje i analizu stanja poslova zastupanja pred carinskim organom; sagledavanje problematike koja je sistemskog karaktera, a odnosi se na rad inspekcijskih organa i carinske službe; analiziranje stanja u praksi sa predlozima za unapređenje i obrazovanje kadrova u ovoj djelatnosti", navodi se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 25.03.2017.


Naslov: Redakcija