Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora CG, Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji CG, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, Predlog zakona o izmjenama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

27.03.2017.


Vlada Crne Gore je 23. marta 2017. godine na osamnaestoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore. Izmjenama je propisana nadležnost Vijeća za nacionalnu bezbjednost da priprema i Vladi dostavlja na utvrđivanje predlog nacionalne liste označenih lica čija će novčana i druga sredstva biti predmet mjera zamrzavanja u skladu sa Zakonom o međunarodnim restriktivnim mjerama ("Sl. list CG", br. 3/2015). Pored usaglašavanja sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, predloženim tekstom su pojedine odredbe preciznije definisane, kako bi se obezbijedila njihova efikasnija primjena.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim se omogućava povećanje procenta dozvoljenog limita zaduživanja opština sa 10 na 25 odsto, isključivo u cilju realizacije kapitalnih projekata i pružanja podrške razvoju opština koje imaju pozitivne finansijske pokazatelje.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojim je predviđeno da Tuzi dobiju status samostalne opštine. U raspravi je istaknuto da se na taj način jača pravo na lokalnu samoupravu građana sa područja Tuzi i gradi društvo na principima decentralizacije kao jedno od osnovnih principa Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Ovaj zakon će se primjenjivati od 1. septembra 2018. godine. U cilju usaglašavanja sa ovim zakonom, na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. Izmjenama je propisano daposlovi iz nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore koji su se obavljali u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica - Kancelarije za borbu protiv trgovine Ijudima i Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama, prelaze u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova odnosno Ministarstva javne uprave. Direkcija javnih radova ovom Uredbom pozicionirana je u nadležnost Ministarstva održivog razvoja i turizma. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine postaje organ uprave u sastavu Ministarstva održivog razvoja i turizma, a Zavod za intelektualnu svojinu postaje organ uprave u sastavu Ministarstva ekonomije. Poslovi koji se odnose na sprovođenje inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivrede i ribarstva i prenijeti su u nadležnost resornog Ministarstva. Takode, ovom Uredbom je propisano novo radno vrijeme u organima državne uprave od 7:00 do 15:00 časova.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, radi njegovog usklađivanja sa novim Zakonom o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015 i 40/2016) i otklanjanja određenih nedostataka koji su uočeni u dosadašnjoj primjeni važećeg Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju ("Sl. list RCG", br. 21/2004, 49/2007 i 60/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon).

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Izmjenama i dopunama Zakona, pored ostalog, propisana je mogućnost da poslove od javnog interesa u poljoprivredi može da vrši i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, koje bi preuzelo zaposlene iz Službe u biljnoj proizvodnji i Službe za selekciju stoke koji su do sada vršili savjetodavne poslove u poljoprivredi.

U cilju stvaranje preduslova za unapređenje stanja u oblasti vodosnabdijevanja na sistematičan, sveobuhvatan i ekonomičan način, Vlada je usvojila Projekciju dugoročnog snabdijevanja vodom Crne Gore do 2040. godine. Osnovni efekti koji se žele postići su smanjenje gubitaka, obezbeđenje dodatnog rezervoarskog prostora i izgradnja postrojenja za tretman vode za piće. U skladu sa tim, Vlada je zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma, da u okviru liste prioritetnih infrastrukturnih projakata iz oblasti životne sredine Zapadnobalkanskog investicionog okvira, pripremi predlog projekta "Unapređenje vodosnabdjevanja u Crnoj Gori" u skladu sa predviđenim mjerama.

Vlada je na sjednici donijela Plan pripreme ljetnje turističke sezone za 2017. godinu. Definisanje ovog plana ima za cilj da se kroz saradnju institucija na državnom, lokalnom nivou, kao i kroz saradnji sa turističkim privrednicima, obezbijede kvalitetni preduslovi i ostvare što bolji, prije svega, finansijski efekti i minimiziraju eventualni nedostaci iz prethodnih sezona. Planirane aktivnosti odnose se na poboljšanje putne infrastrukture, dostupnosti, unapređenje infrastrukture za uredno snabdijevanja električnom energijom i vodom, poboljšanje ponude na plažama, diverzifikaciju turističkog proizvoda, kao i promotivne aktivnosti Nacionalne turističke organizacije i lokalnih turističkih organizacija.

Donijeta je Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti u svojini Crne Gore – Sindikatu bezbjedonosnih institucija, bez naknade, radi realizacije projekta stambene izgradnje objekata na urbanističkim parcelama 78 i 2090/1084 u okviru DUP-a "Konik-Stari Aerodrom". Odlukom se stvaraju uslovi za izgradnju 270 stanova za službenike bezbjednosnih institucija. U raspravi je navedeno da je "Sindikat bezbjedonosnih institucija", kao zajedničko tijelo sindikatā Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijske akademije, donijelo dokumente, kojima se definišu zajednička prava i obaveze, kao i procentualno učešće četiri organa u odnosu na broj zaposlenih, po mjestu rada, i to na sljedeći način: Sindikatu Uprave policije pripada 77 odsto, Sindikatu Ministarstva unutrašnjih poslova 13, Sindikatu Agencije za nacionalnu bezbjednost 7 i Sindikatu Policijske akademije pripada 3 odsto. Ministarstvo unutrašnjih poslova, pored ostalog, obezbijedilo je i podršku Glavnog grada u oslobađanju plaćanja dijela komunalija.

Vlada je odložila odlučivanje o Predlogu zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 23.03.2017.


Naslov: Redakcija