Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbijeni predlozi za utvrđivanje neustavnosti Zakona o izboru odbornika i poslanika, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o državnoj imovini, ukidaju se odredbe člana 5. stav 3. i člana 32. Poslovnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.

27.03.2017.


Ustavni sud Crne Gore je na III sjednici održanoj 24. marta 2017. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda.

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

•           u predmetu U-I broj 4/16, donio odluku kojom se odbija predlog za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 82. Stav 2. i člana 96. Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006 i 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014, 47/2014 - odluka US i 12/2016 - odluka US) i odbacuje se predlog za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 82. stav 1. istog Zakona.

 Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

•           u predmetu U-II broj 23/15 donio odluku kojom se odbija predlog za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 92. stav 4. Statuta Univerziteta Crne Gore, br. 07-304, od 4. februara 2015. godine i Zaključka, br. 08-169, od 12. februara 2015. godine (Bilten UCG, br. 337/15.) koji je donio Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.

Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

•           u predmetu U-I br. 1/17, 2/17, 3/17 i 5/17, većinom glasova, donio odluku kojom se odbija predlog za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 13. (član 176.b) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 1/2017) i rješenje kojim se ne prihvataju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 1. (clan 54.a) i člana 13. (član 176. b) istog zakona.

Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

•           u predmetu U-I br. 31/15, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 39. st. 3., 4. i 5. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon).

•           u predmetu U-II br. 35/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 9. Uredbe o bližim uslovima, načinu ostvarivanja i visini naknada troškova i drugih primanja lica u službi u Vojsci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 26/2015 i 55/2016 - dr. uredba).

•           u predmetu U-II br. 67/13, donio odluku kojom se ukidaju odredbe člana 5. stav 3. i člana 32. Poslovnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore, broj 2/11., koji je donijela osnivačka Skupština Notarske komore Crne Gore, na sjednici od 29. aprila 2011. godine.

Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

•           u predmetu U-II br. 4/15, donio odluku kojom se ukidaju, odredbe čl.1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. i 9, člana 10. stav 1.al.1 i 2. i tač. 2., 3., čl. 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 20.,a, 21., 22., 22.a, 23., 24., 25., 26., 26.a., 26.b. i 27. Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova ("Sl. list CG", br. 54/2010, 62/2011 i 28/2016 - dr. uredba) koju je donijela Vlada Crne Gore i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke, i utvrđuje da odedbe člana 6.i člana 10.stav 1. tačka 1. al. 3 i 4.iste Odluke, u vrijeme važenja,nijesu bile u saglasnosti s Ustavom i zakonom.

Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

•           u predmetu U-II br. 27/15, donio odluku kojom se utvrđuje da odredbe čl. 3. i 12., člana 16. stav 2. i člana 27. stav 1. tačka 1. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih,br.01-6389/34,koji je donio odbor direktora Rudnika uglja A.D.Pljevlja, na sjednoci od 12. juna 2013. godine, u vrijeme važenja nijesu u saglasnosti s Ustavom i zakonom.

Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

•           u predmetu U-II br. 44/15, donio odluku kojom se ukida Odluka o stambenim odnosima (,,Službeni list opštine Budva", broj 7/09.),koju je donijela Skupština opština Budva, 20. oktobra 2009. godine i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 24.03.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija