Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

27.01.2020.


Vlada Crne Gore je na održanoj 153. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju. Kako je naglašeno, izmjene pojedinih zakonskih odredbi bile su neophodne kako bi bile stvorene pretpostavke za unapređivanje ekonomičnosti, racionalnosti i efikasnosti stečajnog postupka. U tom cilju, definisane su izmjene i dopune ovog zakonskog akta koje se odnose na preciziranje određenih normi u smislu obezbjeđivanja njihove efikasnije primjene, otklanjanja određenih slabosti koje su se pokazale u praksi i skraćenja pojedinih rokova. Značajne novine ovog zakonskog rješenja se tiču uvođenja stručnog ispita, licence i ispita provjere znanja za stečajne upravnike, koji imaju za cilj pružanje dodatnih garancija da će oni obavljati svoje dužnosti stručno i profesionalno. Dodatno, uvedena je i lista stečajnih upravnika i preciziran kriterijum za njihovo imenovanje, koji je nedostajao u važećem Zakonu.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske. U diskusiji je naglašeno da će primjena ovog propisa omogućiti plasman na tržište Republike Turske određenih poljoprivrednih proizvoda koji do sada nijesu imali mogućnost izvoza usljed visokih carinskih dažbina. Sa druge strane, liberalizacija crnogorskog tržišta za određene turske proizvode uticaće na manje cijene tih proizvoda na crnogorskom tržištu. Takođe, ocijenjeno je da će ovakav tretman i uzajamna liberalizacija dodatno uticati na dolazak stranih investitora u Crnu Goru u poljoprivrednom i uslužnom sektoru.

Vlada je donijela Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2020. godinu – AGROBUDŽET, kojim se utvrđuju uslovi, način i dinamika sprovođenja mjera agrarne politike za tržišno-cjenovnu politiku, politiku ruralnog razvoja, poslove od javnog interesa, socijalne transfere pojedincima, bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i mjere u oblasti ribarstva.

Donijet je Program gazdovanja šumama za 2020. godinu. Program je urađen u skladu sa opredijeljenim sredstvima u budžetu Crne Gore od 5.076.642 eura. Planirano je da se koncesionarima sa kojima su zaključeni dugogodišnji ugovori o koncesijama daju na korišćenje ukupne količine od 260.272 m³ bruto drvne mase, dok su za prodaju drveta u dubećem stanju opredijeljene količine od 213.791 m³ bruto drve mase. Ove godine planirano je obezbjeđivanje adekvatne količine drvne mase za male drvoprerađivače u svim područnim jedinicama, za preduzeća koja upošljavaju do pet radnika. Takođe, nastaviće se realizacija pilot projekta, prodajom drvnih sortimenata sa šumskih stovarišta, i to u područnim jedinicama Pljevlja, Žabljak, Kolašin, Berane i Rožaje, u količini do 30.000 m³. Implementacijom Programa ostvariće se budžetski prihod koji je projektovan na iznos od 8.516.258 eura.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta "Komunicaˮ, Opština Danilovgrad, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i prihvatila tekst Ugovora o koncesiji. Odlukom je koncesija, pod precizno definisanim uslovima, dodijeljena investitoru "Nature Technologyˮ d.o.o. iz Bara.

Usvojena je Informacija o obezbjeđivanju potrebnih sredstava za sprovođenje odluka Ustavnog suda na ime potraživanja bivših radnika Radoja Dakića kojima je Vladi – Ministarstvu finansija naloženo da isplati odgovarajuće naknade.

Vlada je, pokazujući odgovoran odnos prema presudama Ustavnog suda i razumijevanje za zahtjeve radnika nekadašnjeg "Radoja Dakića", izdvojila potrebna sredstva i odlučila da odmah po sticanju neophodnih uslova isplati cio presuđeni iznos. Na osnovu procjene Ministarstva finansija za podmirenje svih troškova po osnovu šest presuda Ustavnog suda Crne Gore izdvojeno je iz tekuće budžetske rezerve 910.000 eura koje mogu biti isplaćene čim se za to budu stekli uslovi.

Vlada je dala saglasnost za Preusmjerenje sredstava sa Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Ministarstvo sporta i mladih u iznosu od 300.000 eura za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje odnosno obnove sportskih objekata. Ministarstvo je prepoznalo da će se ovim projektima dodatno unaprijediti sportska infrastruktura i da će izgrađeni odnosno obnovljeni sportski objekti biti u funkciji što kvalitetnijeg razvoja rekreativnog, vrhunskog i školskog sporta.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 23.01.2020.


Naslov: Redakcija