Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMJENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Centar za građansko obrazovanje predlaže da se precizno definiše akademska čestitost i pitanje plagijata. Potrebno je uvesti obavezu objavljivanja magistarskih i doktorskih radova akademske strukture zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, kao i nosilaca javnih ovlašćenja, na portalima visokoškolskih ustanova, kao i na sajtu Ministarstva prosvjete za nosioce javnih ovlašćenja. Navode da Krivičnim zakonikom treba jasno definisati plagijat kao krivično djelo, a zbog naglašene društvene opasnosti i zaštite javnog interesa treba predvidjeti da to krivično djelo zastarijeva za 20 godina

26.12.2016.


Plagijat kao krivično djelo treba jasno definisati Krivičnim zakonikom i uvesti obavezu objavljivanja magistarskih i doktorskih radova, što bi moglo doprinijeti rješavanju tog problema, saopšteno je na predstavljanju studije Centra za građansko obrazovanje (CGO).

U studiji "Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne) procesuiranje", koju je CGO uradio u saradnji sa fondacijom Henrich Boel, obrađena su tri primjera u kojima postoje osnovane sumnje, a u nekim slučajevima i sudske odluke, da su dokazani plagijati.

Izvršna direktorica CGO, Daliborka Uljarević, pojasnila je da je fokus studije na sistemu i na institucijama koji odbijaju da urede ambijent u kojem plagijati postaju društveno neprihvatljivo ponašanje, koje se, kako je navela, učinkovito utvrđuje i procesuira.

Prema njenim riječima, postoji odgovornost da se postojeća saznanja i osnovane sumnje procesuiraju pred nadležnim organima kako bi se unaprijedio, kako je navela, opšti kvalitet krajnje zabrinjavajućeg sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

"U studijama smo dali preporuke da Krivičnim zakonikom treba jasno definisati plagijat kao krivično djelo, a zbog naglašene društvene opasnosti i zaštite javnog interesa treba predvidjeti da to krivično djelo zastarijeva za 20 godina", navela je Uljarević.

Kad je plagijat u pitanju, kako je pojasnila, nesporno je da se radi o krivičnom djelu u produženom trajanju.

"Ovakvim pozicioniranjem plagijata bi se stvorili uslovi da se "pročisti" već "kontaminirana" akademska sfera, ali i uspostavi okvir koji neće obezbjeđivati nikakav manevarski prostor Tužilaštvu za različite interpretacije zakona koje sada, na žalost, idu u korist plagijatora", smatra Uljarević, navodeći da to krivičnio djelo mora biti u nadležnosti Specijalnog tužilaštva.

Kroz izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. list CG", br. 44/2014, 52/2014 - ispr., 47/2015 i 40/2016) potrebno je, kako je navela, precizno definisati akademsku čestitost i pitanje plagijata.

"Potrebno je uvesti obavezu objavljivanja magistarskih i doktorskih radova akademske strukture zapošljenih na visokoškolskim ustanovama, kao i nosilaca javnih ovlašćenja, na portalima visokoškolskih ustanova, kao i na sajtu Ministarstva prosvjete za nosioce javnih ovlašćenja", istakla je Uljarević.

Prema njenim riječima, potrebno je donijeti na svim univerzitetima Pravilnik o kriterijumima, uslovima i jasnim smjernicama za pisanje naučnih radova, shodno članu 78 Zakona o visokom obrazovanju, a koji uključuju i definisanje preciznih kriterijuma za autentičnost rada, kao i, kako je navela, obezbijediti rigoroznije kriterijume izbora za članove Suda časti UCG.

"Prilikom formiranja komisija za provjeru plagijata potrebno je voditi računa da članovi komisija budu izabrani po jasnim i transparentnim kriterijumima, kao i da potpisuju pod krivično-pravnom odgovornošću izjavu da nemaju konflikt interesa da odlučuju o slučajevima za koje su angažovani", navela je Uljarević.


IZVOR: Vebsajt CdM, 23.12.2016.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija