Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Usvojena Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori u 2016. godini

26.12.2016.


Vlada Crne Gore je, na šestoj sjednici održanoj 22.12.2016. godine, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma. Naglašeno je da se većina projekata realizuju ugovorenom dinamikom i u skladu sa investicionim programima. U raspravi je, između ostalog, istaknuto da su u potpunosti realizovani projekti izgradnje i rekonstrukcije hotela Hilton i Palmon Bay, nastavljeni radovi na izgradnji hotelsko-turističkih kapaciteta u sklopu projekata Luštica bej, Porto Novi i na mjestu hotela Plavi horizonti, kao i da je potpisan Ugovor za izgradnju ski-žičare i 4 km staza na lokalitetu Kolašin 1600 sa vodećom kompanijom iz te oblasti – Doppelmayr iz Austrije. Osim toga, ukazano je da je potrebno nastaviti sa stvaranjem infrastrukturnih uslova za nove projekte, posebno na sjeveru države.

Usvojena je i Informaciju o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori u 2016. Konstatovano je da je tokom 2016. godine nastavljeno sprovođenje projekata u okviru IPE I (2007 – 2013) i dijela projekata obuhvaćenih programima IPE II (2014 – 2020). Ocijenjeno je pozitivnim što su do sada ne samo iskorišćena skoro sva planirana sredstva, već su dobijena značajna dodatna. Tokom 2016. godine finalizovana su akcijska dokumenta za IPU 2016 za sektore Životna sredina i klimatska akcija i Konkuretnost i inovacije. Kada je u pitanju regionalna i teritorijalna saradnja, tokom 2015. godine završeno je sprovođenje projekata u okviru Mediteranskog i programa Jugoistočna Evropa i nastavljena realizacija projekata u okviru bilateralnih prekograničnih programa. Takođe, nastavljeno je sprovođenje već odobrenih projekata koji se finansiraju iz Zapadnobalkanskog investicionog okvira.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog godišnjeg plana rada za poslovnu 2017. godinu i Prijedlog finansijskog plana Investiciono-razvojnog fonda za 2017. godinu. Planovima je, kao glavni zadatak IRF-a za narednu godinu, predviđeno da se plasiraju sredstva u ukupnom iznosu od 120 miliona eura za realizaciju kreditnih linija koje će biti usmjerene, prije svega, na povećanje broja zaposlenih, kao i na očuvanje postojećih radnih mjesta. Za razvoj preduzetništva definisane su kreditne linije za podršku posebnim ciljnim grupama: mladi, početnici, žene, visokoškolci, poljoprivredni proizvođači inovativno preduzetništvo, ICT biznis, klasterska proizvodnja, osobe s invaliditetom i slično. Takođe, razvijene su i linije za: podršku postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima; podršku preduzećima za održavanje ili poboljšanje likvidnosti; podsticanje konkurentnosti crnogorskih proizvoda i usluga na drugim tržištima; realizaciju novih investicija; podršku infrastrukturnim, ekološkim, kao i projektima iz oblasti energetike i energetske efikasnosti.

Vlada je usvojila Informaciju o nastavku projekta realizacije komunalnih infrastrukturnih projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke i prihvatila Ugovor o finansiranju između Crne Gore i EIB-a, za poslednju tranšu kreditnog aranžmana u iznosu 25.5 miliona eura,

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je imenovala Dragana Pejanovića za nacionalnog koordinatora za NATO.

Na inicijativu predsjednika Markovića, Vlada je odlučila da dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju iz Bijelog Polja i Berana dodijeli pomoć od po 5000 eura. Predsjednik je naglasio da ovaj primjer treba da podstakne starješine organa da sredstva koja se uštede smanjenjem troškova reprezentacije preusmjere za pomoć ustanovama za brigu o najranjivijim kategorijama građana, u skladu sa ranijim zaključcima Vlade.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 22.12.2016.


Naslov: Redakcija