Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ "STAVOVI SUDIJA I TUŽILACA O PRAVOSUDNOM SISTEMU I STAVOVI GRAĐANA O POVJERENJU U PRAVOSUDNI SISTEM": Oko 70 odsto sudija smatra da je stanje u sudstvu uglavnom dobro, dok je stanjem u tužilaštvu zadovoljno 94,6 odsto tužilaca. Građani nezadovoljni stanjem u sudstvu, smatraju da se ne sudi po zakonu

26.12.2016.


Relativno je veliki broj građana koji kumulativno ima manje ili više negativan stav o sudstvu (51,1 odsto), dok uglavnom pozitivan ili veoma pozitivan stav ima 34,1 odsto, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse.

GA je objavila izvještaj "Stavovi sudija i tužilaca o pravosudnom sistemu i stavovi građana o povjerenju u pravosudni sistem", koji predstavlja kontinuiranu aktivnost predviđenim Akcionim planom za Poglavlje 23, koje relizuju u saradnji sa Udruženjem sudija od 2013. godine, a od prošle godine i uz saradnju Udruženja državnih tužilaca.

Kako je pokazalo istraživanje, svoj stav o sudstvu građani u velikoj mjeri (59,7 odsto) baziraju na onome što su čuli na televiziji i radiju ili onome što su pročitali u novinama, odnosno na tome šta se generalno priča o sudstvu.

U odnosu na prošlu godinu, neznatno je opao procenat onih koji smatraju da sudije uvijek ili uglavnom sude po zakonu sa 41,6 odsto na 37,3 odsto.

"Međutim, brine što polovina anketiranih građana/ki smatra da sudije ne sude po zakonu, već po drugim kriterijumima (50 odsto). 37 odsto građana smatra da administrativno osoblje uvijek ili uglavnom radi po zakonu", navodi se u dokumentu.

Stav građana je podijeljen i kada je u pitanju efikasnost rada sudstva.

Da je rad sudstva uglavnom neefikasan, odnosno veoma neefikasan smatra 60,7 odsto građana, dok da je uglavnom efikasan ili veoma efikasan smatra 36,7 odsto.

"Upoređujući rezultate istraživanja iz prethodne dvije godine, primjetno je da se procenat građana koji smatraju da je sudstvo uglavnom neefikasno povećao sa 34,9 odsto u 2013. godini na 42,2 odsto u 2015. do 60,7 odsto u 2016. godini", pokazalo je istraživanje.

Generalno, i stav građana prema radu tužilaštva je podijeljen.

"Uglavnom negativan, odnosno veoma negativan stav ima 54,1 odsto, dok uglavnom pozitivan ili veoma pozitivan stav ima 32,6 odsto. Svoj stav o tužilaštvu građani u velikoj mjeri baziraju na osnovu iskustva onih kojima vjeruju (46,4 odsto), odnosno na ličnim iskustvima (41,3 odsto)", ukazali su iz GA.

Većina građana smatra da rad tužilaštva nije dovoljno efikasan (51,5 odsto).

"Ključne stvari koje utiču na rad tužilaca, prema mišljenju građana, su korupcija/nepotizam (27 odsto) i sporost (29,6 odsto). Primjetan je rast percepcije o sporosti rada tužilaštva kao ključnog problema, sa prošlogodišnjih 18,1 odsto na 29,6 odsto", navode iz GA.

Oko 70 odsto sudija smatra da je stanje u sudstvu uglavnom dobro, dok je stanjem u tužilaštvu zadovoljno 94,6 odsto tužilaca, pokazuje istraživanje Građanske alijanse GA.

"Prema mišljenju većine sudija, stanje u sudstvu je uglavnom dobro (71,4 odsto). Kumulativno, procenat sudija koje su izrazile nezadovoljstvo postojećom infrastrukturom i objektom u kojem se nalazi sud iznosi 54,3 odsto", kaže se u zaključcima istraživanja.

Sudije su, kako pokazuje istraživanje, uglavnom zadovoljne sredstvima komunikacije unutar suda i u komunikaciji izvan suda (62,5 odsto).

Na pitanje kako ocjenjuju ulogu drugih organa u sprovođenju pravde i efikasnosti postupka, najveći procenat sudija (65,6 odsto) je odgovorio da doprinose, ali bi njihovo učešće moralo biti znatno efikasnije.

"Prema mišljenju sudija, na usporavanje postupka i efikasnosti rada sudova najviše utiču drugi organi državne uprave i lokalne samouprave, policija i tužilaštvo. Sudije smatraju da postoji prostor i za unapređenje administrativne i stručne podrške radi povećanja kvaliteta i ažurnosti postupka", navode iz GA.

Kako se dodaje, kumulativno, 66,1 odsto sudija smatra da je postojeća administrativna i stručna podrška nedovoljna.

"Sudije su i dalje nezadovoljne kapacitetima sudskih vještaka koji utiču na očekivanja stranaka i suda i na kvalitet presuđenja. Da postoji deficit vještaka u pojedinim oblastima i da to negativno utiče na kvalitet i efikasnost postupka smatra 49,6 odsto anketiranih sudija, dok 6,3 odsto čak smatra da uloga vještaka dezavuiše napore sudova", pokazuje istraživanje.

Sudije u 65,7 odsto slučajeva smatraju da javnost uglavnom ima povjerenja, odnosno da ima povjerenja u velikoj mjeri u rad sudova.

"Kao glavne razloge nepovjerenja javnosti u rad sudstva, sudije vide nedovoljnu informisanost građana, dužinu trajanja postupka i izvještavanje medija i njihov uticaj na percepciju stanja u sudstvu. Bitan faktor nepovjerenja javnosti, prema mišljenju sudija, je i subjektivan odnos građana prema sudskim postupcima, kao i njihova lična očekivanja od suđenja", saopšteno je iz GA.

Prema mišljenju sudija, građani najviše prigovaraju dužini trajanja postupka (21 odsto).

Na pitanje o izvještavanju medija o radu njihovog suda, stav sudija je i dalje relativno podijeljen – najveći procenat (46,4odsto) smatra da je izvještavanje medija uglavnom zadovoljavajuće, sa povremenim neobjektivnim izvještajima, a da je nezad ovoljavajuće ili uglavnom nezadovoljavajuće smatra 29,9 odsto.

"Kada je u pitanju ispitivanje stavova tužilaca, veoma visok procenat anketiranih tužilaca (94,6 odsto) smatra da je stanje u tužilaštvu uglavnom dobro, odnosno veoma dobro. Sa druge strane, većina tužilaca (45,4 odsto) nije zadovoljna infrastrukturom i objektom u kojem se nalazi tužilaštvo", kaže se u zaključcima.

Kada je u pitanju zadovoljstvo sredstvima komunikacije, većina tužilaca (50,7 odsto) je zadovoljna ovim sredstvima.

Najveći procenat tužilaca (76 odsto) je odgovorio da "pojedine deficitarne oblasti vještačenja utiču na kvalitet i efikasnost postupka", odnosno da "znatno usporavaju postupak" (2,7 odsto) i "dezavuišu napore sudova" (3,2 odsto).

"Većina tužilaca (64 odsto) smatra da javnost uglavnom ima povjerenja, odnosno da "ima povjerenja u velikoj mjeri u rad tužilaštva. Međutim, ovdje je prisutan i visok procenat onih koji nisu odgovorili na ovo pitanje (28 odsto)", pokazuje istraživanje GA.

Kao ključne razloge za nedostatak povjerenja javnosti, tužioci navode neinformisanost građana, neuspjeh u postupku i dezinformisanost o radu tužilaštva.

"Većina tužilaca (40 odsto) je izjavila da je samo sporadično upoznata sa opštim stavovima stranaka o radu tuzilaštava, odnosno od slučaja do slučaja. U odnosu na poštovanje tužilaštva od javnosti, tužioci su u najvećem procentu odgovorili da se tužilaštvo kao institucija uglavnom poštuje (89,3 odsto)", navodi se u istraživanju.


IZVOR: Vebsajt CdM, 23.12.2016.


Naslov: Redakcija