Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN SASTANAK BORDA BOLONJSKE GRUPE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PRINCIPA BOLONJSKE DEKLARACIJE


24. oktobra 2016. godine je u Podgorici održan sastanak Borda Bolonjske grupe za praćenje implementacije principa Bolonjske deklaracije. Crna Gora je prvi put u ulozi kopredsjedavajućeg Borda zajedno sa Republikom Slovačkom koja predsjedava EU.

Članove Borda je u ime Ministarstva prosvjete pozdravio Slobodan Filipović, sekretar Ministarstva prosvjete, koji je prisutne upoznao sa reformama koje se u Crnoj Gori sprovode u oblasti visokog obrazovanja. On je rekao da je visoko obrazovanje okosnica svakog društva i da njegov kvalitet utiče na kvalitet ljudskih resursa u zemlji.

 "Visoko obrazovanje, samo po sebi je vrlo kompleksan sistem, oblast koja je u posljednjoj deceniji kontinuirano izložena promjenama i reformama, jer se srazmjerno razvoju nauke i tehnike očekuje da i obrazovni sistem ponudi drugačije sadržaje i načine rada i time osposobi studente koji će imati kompetencije za život i rad u tako promjenljivoj sredini", rekao je Filipović dodajući da je svaki aspekt visokog obrazovanja donekle izmijenjen, dopunjen i rekonstruisan i da sve promjene koje se dešavaju imaju za cilj unapređenje kvaliteta obrazovanja i nastave.

Filipović je, tokom svog izlaganja, posebno naglasio posvećenost Crne Gore dosljednom praćenju trendova u oblasti Evropskog prostora visokog obrazovanja i implementaciji Bolonjske deklaracije. Prema njegovim riječima privremeno zatvaranje Poglavlja 26 -Obrazovanje i kultura predstavlja potvrdu da je Crna Gora na pravom putu kada su integracije u oblasti obrazovanja i kulture u pitanju.

"Zatvaranje poglavlja bez dodatnih kriterijuma znači da je nacionalna legislativa u oblasti obrazovanja, kulture, mladih i sporta usaglašena sa propisima Evropske unije, kao i da Crna Gora aktivno učestvuje u otvorenom metodu koordinacije koji ima za cilj razmjenu dobre prakse sa drugim zemljama, koristi EU programe i fondove koji su joj na raspolaganju", zaključio je Filipović.

Bologna Follow up Group (BFUG) se sastaje najmanje jednom u šest mjeseci i njen zadatak je da nadgleda implementaciju principa bolonjskog procesa u svih 48 zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije. BFUG, takođe, izrađuje sva dokumenta koja predstavljaju smjernice i uputstva članicama u bolonjskom procesu i periodično procjenjuje stepen implementacije postavljenih zadataka koji su naznačeni u dokumentu prethodne ministarske konferencije.

U svom radu BFUG ima mogućnost da imenuje i osniva radne grupe koje se bave specifičnim temama. BFUG, pored predstavnika zemalja potpisnica Deklaracije, čine i predstavnici Evropske komisije, Savjeta Evrope, European University Association, European Association of Institutions in Higher Education, European Student Union, UNESCO, Education International, European Network for Quality Assurance i BUSINESSEUROPE, kao konsultativni članovi. 

Izvor: Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvjete 24.10.2016.