Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PRIMJENOM KONCEPTA JEDNOG PROZORA DO EFIKASNIJIH INSTITUCIJA: Primjena tog koncepta će ubrzati protok robe, povećati sigurnost u lancu snabdijevanja, smanjiti troškove, povećati transparentnost, poslovnoj zajednici ponuditi kvalitetnu i blagovremenu informaciju

26.09.2017.


Primjena koncepta jednog prozora (Single window), trebalo bi da doprinese ubrzanju protoka robe, povećanju sigurnosti u lancu snabdijevanja i smanjenju troškova, zbog čega nadležne institucije moraju zajednički raditi na njegovom uspostavljanju, ocijenio je direktor Uprave carina, Vladan Joković.

On je ukazao da ta institucija ima za cilj da poveća svoju efikasnost kao odgovor potrebama poslovne zajednice na najbolji mogući način.

"U tom pravcu koncept jednog prozora smatramo efikasnim sredstvom na čijem uspostavljanju moramo raditi zajednički", naveo je Joković.

Primjena tog koncepta će, kako je rekao, ubrzati protok robe, povećati sigurnost u lancu snabdijevanja, smanjiti troškove, povećati transparentnost, poslovnoj zajednici ponuditi kvalitetnu i blagovremenu informaciju.

"Uspostavljanje tog koncepta nije lak zadatak i zavisi od mnogo faktora, jake političke volje, predanosti, određivanja nadležnih organa i njihove saradnje kao ključa za uspješan proces", rekao je Joković.

On je ocijenio da postoji prostor i za poboljšanje rada carinske službe posebno kroz smanjenje formalnosti u sprovođenju procedura, povećanje broja kompanija koje primjenjuju pojednostavljene postupke, i za dodatnu modernizaciju IT aplikacije.

Predstavnik Grupe Svjetske banke (SB), Violane Konor Lejsi (Violane Konor-Leacy), ukazala je da ta institucija u regionu već pruža tehničku pomoć, a sad razmatraju i mogućnost donatorske podrške.

"Koncept jedan prozor se pominje u Sporazumu o trgovinskim olakšicama i definišemo ga kao instrument koji trgovcima omogućava da potrebne podatke koje traže svi regulatorni organi podnose samo jednom i to elektronskim putem, u momentu kada se ta informacija traži prvi put", objasnila je.

Nakon toga, kako je ukazala, ta ista informacija će se dijeliti između različitih institucija u cilju obavljanja njihovih redovnih poslova.

"Radi se o kompleksnoj tehničkoj infrastrukturi, kao i softveru koji će biti potreban da bi se dvosmjerna komunikacija mogla realizovati kako treba, između poslovnog sektora i državne uprave", dodala je Konor Lejsi.

Za razvoj tog projekta potrebno je 12 do 18 mjeseci.

Predstavnik Ministarstva ekonomije, Goran Šćepanović, ukazao je da Sporazum o trgovinskim olakšicama, koji je stupuo na snagu 22. februara, ima za cilj smanjenje trgovinskih troškova, redukovanje vremena zadržavanja na granici, kao i unaprijeđenje koordinacije efikasnosti državnih organa nadležnih za prekogranično kretanje robe.

"Njegova primjena teži ka stvaranju transparentnog, pouzdanog i predvidljivog okruženja za međunarodnu trgovinu", ocijenio je Šćepanović.

Crna Gora je, u okviru svojih, definisala obaveze iz Sporazuma u kojima je, između ostalog, formiranje koncepta jednog prozora.

"Ideja je da dio Sporazuma koji se tiče jednog prozora stupi na snagu 1. januara 2024. godine. Za to su potrebna značajna finansijska sredstva i radimo na identifikovanju donatorske podrške, a vidimo i mogućnost saradnje sa SB", zaključio je Šćepanović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 25.09.2017.


Naslov: Redakcija