Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Član 1

U Zakonu o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna ("Službeni list CG", br. 80/10, 27/13 i 42/16) u članu 9 stav 1 briše se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Protiv rješenja nadležnog organa može se pokrenuti upravni spor."

Dosadašnji st. 2 do 4 postaju st. 1 do 3.

Član 2

U članu 24 stav 4 i članu 33 stav 2 riječ "zaključak" zamjenjuje se riječju "rješenje".

Član 3

U članu 25 stav 6 riječ "zaključkom" zamjenjuje se riječju "rješenjem".

Stav 7 mijenja se i glasi:

"Ako podnosilac prijave u roku iz stava 5 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, nadležni organ će rješenjem odbiti prijavu."

Član 4

U članu 32 stav 5 riječ "odbaciti" zamjenjuje se riječju "odbiti".

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15 i 40/16).

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 22.09.2016.