Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Predviđeno smanjenje granične vrijednosti za komercijalne poštanske pošiljke za koje se ne plaćaju carinski troškovi i PDV sa sadašnjih 150 eura na samo 22 eura. Predviđeno je povećanje više stope PDV-a od 1. januara 2018. godine sa 19 na 21 odsto

26.07.2017.


Odbor za ekonomiju raspravljao je o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji predviđa i da se smanji granična vrijednost za komercijalne poštanske pošiljke za koje se ne plaćaju carinski troškovi i PDV sa sadašnjih 150 eura na samo 22 eura.

Izmjenama je predviđeno i da se poveća viša stopa PDV od 1. januara 2018. godine sa 19 na 21 odsto, što je ranije najavljeno.

 U Vladinom Predlogu zakona za pošiljke iz inostranstva navedeno je da se poslije riječi "neznatne vrijednosti" dodaja "do 22 eura".

Ministarstvu finansija upućeno je pitanje da li ovo znači da će se sada plaćati PDV-a na poštanske pošiljke vrednije od 22 eura?

Iz Ministarstva je odgovoreno da je "Direktivom Savjeta 2009/132 o utvrđivanju područja primjene članova 143. tač. (b) i (c) Direktive 2006/112/EZ o oslobođenju od plaćanja PDV-a prilikom konačnog uvoza određene robe, oslobođene su pošiljke neznatne vrijednosti (do 22 eura€), kako je predviđeno novim zakonskim rješenjem koji je u skupštinskoj proceduri".

Upravo zbog toga što na pošiljke do 150 eura nijesu plaćali dažbine, sve više građana je kupovalo raznu robu preko interneta koje su im poštom stizale na adresu. U 2015. godini građani Crne Gore naručili su čak 277 hiljada takvih pošiljki.

Najava o smanjenju granične vrijednosti za komercijalne poštanske pošiljke za koje se ne plaćaju carinski troškovi i PDV sa sadašnjih 150 eura na samo 22 eura, izazvala je burnu reakciju na društvenim mrežama.

Građani masovno negativno komentarišu najavljene promjene, a pokrenuta je i peticija koju možete potpisati ovdje.

"Članom 3 Predloga zakona predviđa se plaćanje PDV-a na poštanske pošiljke iz inostranstva u vrijednosti većoj od 22 eura, umjesto dosadašnjih 150 eura. Ovaj član Predloga zakona direktno će uticati na standard i kupovnu moć građana Crne Gore koji naručuju raznovrsnu robu putem online trgovine. Naime, koristeći usluge online trgovine, građani Crne Gore su bili u mogućnosti da kupuju raznovrsnu robu na internetu koje u Crnoj Gori ili nema ili je višestruko skuplja u postojećim maloprodajnim objektima. U vremenu finansijske krize i inače niskog životnog standarda, ovaj vid trgovine omogućavao je građanima da po pristupačnim cijenama dođu do željene robe. Uz povećanje PDV-a sa 19 na 21 odsto, kao i povećanje akciza na duvanske proizvode, alkohol i gorivo, smanjenje vrijednosti pošiljaka na koju se ne plaća PDV, predstavlja još jedan udar na standard građana. Stoga tražimo povlačenje spornog člana Predloga zakona", navodi se u tekstu peticije.

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 3

U članu 28 stav 1 tačka 9 podtačka b poslije riječi : „ neznatne vrijednosti“ dodaju se riječi: „ do 22 €.“


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 24.07.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija